Victimele infracțiunilor au dreptul să apeleze la mediator!

„Primul organ judiciar la care victima unei infracțiuni se prezintă are obligația de a-i oferi acesteia informații despre dreptul de a apela la un mediator, precum și informații privind autoritatea judiciară la care se va putea adresa pe viitor cu privire la cauza sa, dacă victima înțelege să depună o plângere", prevede un proiect de lege, aprobat de Guvern, în ședința din 26 octombrie 2017.

De asemenea, proiectul arată că victima poate fi însoțită de o persoană aleasă de aceasta, cu ocazia primului contact cu o autoritate competentă, dacă solicită acest lucru. Prevederea se adresează cazurilor în care, datorită impactului pe care infracțiunea îl are asupra acesteia, victima are nevoie de asistență pentru a înțelege sau a se face înțeleasă. Victima va primi o confirmare scrisă a plângerii sale, care va cuprinde numărul de înregistrare și date cu privire la fapta pentru care plângerea a fost depusă. Dacă victima nu vorbește sau nu înțelege limba română, aceasta va primi traducerea confirmării.

Începând cu 1 ianuarie 2018, sediile nou-construite ale instanțelor de judecată vor fi dotate cu săli de așteptare separate pentru victimele infracțiunilor, astfel încât să se evite contactul dintre acestea și presupușii agresori.

În cazurile în care se recurge la servicii de justiție reparatorie (cum este, spre exemplu, cazul medierii), pentru a se asigura caracterul echitabil în interesul victimelor infracțiunii, este necesar ca autorul să fi recunoscut faptele imputate.

Proiectul modifică și completează Legea nr.211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea protecției victimelor infracțiunilor, precum și Legea nr. 192/2006 privind medierea și organizarea profesiei de mediator.

Lasă un comentariu