Rectificare bugetară pozitivă pentru învățământ

Zilele trecute, ministrul Educației Naționale, Liviu Marian Pop, a susținut o videoconferință la care au participat inspectorii școlari generali și inspectorii școlari generali adjuncți din țară, dar și reprezentanți ai asociațiilor de părinți și elevi. În cadrul acesteia a anuțat și intenția Executivului de a acorda educației, în 2018, cel mai mare buget din ultimii zece ani. De asemenea, a subliniat că rectificarea bugetară din luna noiembrie va fi pozitivă pentru sistemul de învățământ. Printre preocupări se numără și modificarea legislației, astfel încât fondurile pentru cheltuielile de personal să fie transmise de la Ministerul Educației Naționale, prin inspectoratele școlare județene/ISMB, direct unităților de învățământ, în timp ce cheltuielile privind bunurile, serviciile și investițiile să fie gestionate în continuare de consiliile locale și județene.

Plata dobânzilor aferente diferențelor salariale

Ministrul Liviu Marian Pop a mai precizat că speră ca, în cel mult o lună, să fie aprobată legea prin care Ministerul Educației va putea plăti și dobânzile aferente diferențelor salariale, pe lângă plata sentințelor realizată până acum din bugetul de stat. De asemenea, ministrul a subliniat că între atribuțiile inspectoratelor școlare de îndrumare și monitorizare și cele de coordonare și evaluare trebuie să existe un echilibru, astfel că, începând de săptămâna viitoare, va fi transmis la minister graficul activităților desfășurate în teritoriu de inspectorii școlari generali, inspectorii școlari generali adjuncți și inspectorii școlari, cu menționarea tematicii și locațiilor pentru fiecare județ.

Apel pentru constituirea unor surse educaționale deschise

Ministrul Liviu Marian Pop a lansat și un apel către toate cadrele didactice în vederea constituirii unor resurse educaționale deschise care să cuprindă materiale-suport atât pentru preșcolari/elevi, cât și pentru cadrele didactice. Acestea vor fi avizate de inspectoratele școlare/ISMB și Casele Corpului Didactic și vor fi puse gratuit, la dispoziția celor interesați, pentru activitățile instructiv-educative sau extrașcolare, se arată într-un comunicat de presă al Ministerului Educației. Elaborarea unor astfel de instrumente educaționale va putea fi recompensată prin intermediul unor criterii din fișele de evaluare pentru acordarea gradațiilor de merit, prin punctaje care să faciliteze accesul la această formă de motivare a cadrelor didactice care doresc să se implice în generarea de resurse educaționale deschise.

Proactivitate în comunicarea cu publicul

Cu același prilej, Ministrul Educației a solicitat conducerilor inspectoratelor școlare să manifeste proactivitate în comunicarea cu publicul și să faciliteze accesul acestuia la informațiile de interes general (activități/proiecte extracurriculare, lista auxiliarelor didactice avizate/aprobate de MEN etc.), astfel încât informarea actorilor implicați în educație și a beneficiarilor direcți să fie rapidă și eficientă.

Lasă un comentariu