Indicatoare stradale bilingve și schimbarea denumirilor străzilor și piețelor la Târgu-Mureș!

Până cel târziu la 1 iulie 2018, la Târgu-Mureș urmează să fie amplasate indicatoare stradale bilingve, cheltuielile legate de confecționarea și montarea acestora urmând a fi suportate din bugetul local.

Hotărârea a fost adoptată în ședința Consiliului Local Municipal Târgu-Mureș, joi, 26 octombrie, când a fost aprobat și Registrul nomenclaturii stradale și înlocuirea plăcuțelor cu denumirea străzilor și piețelor din Târgu-Mureș.

În expunerea de motive ce a stat la baza adoptării deciziei menționate, se arată că, deși în municipiu există inscripții bilingve în interiorul și exteriorul unor instituții de stat și private, lipsa acestor indicatoare pe străzile din Târgu-Mureș - „orașul cu cea mai mare comunitate de cetățeni de naționalitate maghiară din România" - a stârnit pasiuni în mediul public, iar „nerezolvarea, intenționat sau nu, a acestei situații a provocat dispute permanente, care au creat o imagine negativă a Târgu-Mureșului, perpetuată peste 20 de ani, pe plan național și internațional".

Potrivit inițiatorilor (cei trei consilieri municipali reprezentanți ai Partidului Oamenilor Liberi - POL), în prezent, indicatoarele stradale sunt „ciudate și incorecte din punct de vedere lingvistic". Se dă ca exemplu „Piața Trandafirilor Tér", corect fiind, în opinia acestora, „Piața Trandafirilor - Rózsák Tér".

În motivarea inițiativei vizând amplasarea indicatoarelor bilingve, sunt invocate prevederi atât din legislația națională, cât și din Carta Europeană a Limbilor Regionale și Minoritare.

În discordanță cu normativele invocate, în Nota întocmită de Secretarul Municipiului Târgu-Mureș, se arată că proiectul propus nu poate fi avizat pentru legalitate, întrucât inscripționarea bilingvă a denumirii străzilor nu se încadrează între obligațiile prevăzute de Legea administrației publice locale nr. 215/2001, iar în lipsa unei prevederi din dreptul intern în materie, legislația europeană invocată de inițiatori nu constituie temei legal pentru a obliga Municipiul Târgu-Mureș sau orice altă unitate administrativ-teritorială să procedeze la amplasarea indicatoarelor stradale bilingve.

Pe de altă parte, Serviciul Juridic, Contencios Administrativ din cadrul Municipiului apreciază că, pe rolul instanțelor aflându-se litigii ce au ca obiect tocmai amplasarea indicatoarelor stradale bilingve, recomandabil ar fi ca proiectul inițiat de POL să fie supus dezbaterii legislativului local după pronunțarea unor decizii judecătorești definitive. În caz contrar, ar putea exista riscul ca hotărârea instanțelor să fie în contradictoriu cu cea a consilierilor municipali, ceea ce ar genera noi litigii și pierderi în bugetul local care nu ar mai putea fi recuperate ca urmare a investiției în indicatoarele stradale.

Acest punct de vedere a fost împărtășit atât de conducerea Direcției Arhitect Șef, cât și de cea a Administrației Domeniului Public din cadrul Municipiului.

În cadrul aceleiași ședințe, a fost adoptată Hotărârea privind schimbarea denumirilor străzilor și piețelor din Târgu-Mureș și a fost aprobată noua nomenclatură stradală, respectiv lista nominală cu noile denumiri, ce vor intra în vigoare până la 30 iunie 2018.

Inițiativa aparține consilierilor UDMR, „în semn de omagiu față de evenimentele istorice, la care au participat de asemenea români, maghiari, sași, evrei și celelalte comunități etnice din municipiu", apreciindu-se că, (și) prin acest demers „Târgu-Mureșul poate să devină un exemplu al bunei conviețuiri dintre popoare (subl. ns.), într-un spirit civilizat și european".

Ca și în cazul inscripționării bilingve a străzilor, compartimentele de specialitate din cadrul Municipiului, analizând normele legale în vigoare, au apreciat ca nelegală și /sau inoportună adoptarea unei astfel de hotărâri.

Schimbarea denumirilor străzilor și piețelor va crea probleme în ce privește actele de identitate ale cetățenilor întrucât, după cum atenționează reprezentanții conducerii Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Târgu-Mureș: dat fiind caracterul expres și limitativ al legii, în actele de identitate nu se poate înscrie, în format bilingv, denumirea străzilor. În Hotărâre se precizează, de altminteri, că sumele cheltuite pentru schimbarea actelor de identitate vor fi suportate de la bugetul local.

Hotărârile adoptate în ședința de joi a Consiliului Municipal vor fi înaintate, potrivit legii, Instituției Prefectului - Județul Mureș pentru exercitarea controlului de legalitate.

Cele două hotărâri au fost adoptate cu votul majoritar al consilierilor UDMR și POL. Reprezentanții PSD și PNL s-au abținut de la vot.

 

Lasă un comentariu