Conferință preoțească de toamnă 2017, la Reghin

Marți, 31 octombrie 2017, preoții din Protopopiatul Ortodox Reghin s-au bucurat de vizita Înaltpreasfințitului părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba-Iuliei, care coborând din vechea cetate a Bălgradului, unde au păstorit odinioară Sfinții Ierarhi Ilie Iorest, Sava Brancovici și Simion Ștefan, a venit pe meleagurile binecuvântate ale Reghinului pentru a aduce spor și elan duhovnicesc, întărire în credință și zidire sufletească. În ziua de marți, 31 octombrie 2017, la Reghin a avut loc Conferința preoțească de toamnă în prezența Înalt-preasfințitului părinte Irineu, Arhiepiscopul Alba Iuliei și a părintelui Valentin Vârva, protopopul Reghinului.

De la ora 10.00, în Biserica „Înălțarea Domnului" din Reghin s-a săvârșit slujba Te-Deum-ului de către un sobor de preoți, la această rânduială liturgică participând și doamna ec. Maria Precup, primarul municipiului Reghin. Apoi, de la ora 10.30 la sediul Protopopiatului Ortodox Reghin a avut loc Conferința preoțească de toamnă - 2017, care s-a desfășurat sub genericul „Jertfelnicie și mărturisire în lucrarea preoțească", fiind încadrată în programul cadru al Anului comemorativ Justinian Patriarhul și al apărătorilor Ortodoxiei în timpul comunismului. În cadrul acestei conferințe au fost susținute mai multe expuneri. Cuvântul de deschidere al lucrărilor conferinței i-a aparținut părintelui Valentin Vârva, protopopul Reghinului. Apoi conducerea lucrărilor a fost preluată de Înaltpreasfințitul Irineu.

Părintele Hadrian Mălinaș de la Parohia Fărăgău a susținut tema: Slujirea iubitoare și jertfitoare a păstorului sufletesc, în cadrul căreia a prezentat următoarele aspecte: Preotul - persoana învestită cu putere de sus; Preotul - părtaș la starea de jertfă a lui Hristos; Preotul care se sacrifică pentru păstoriții săi.

Părintele Vasile Anca de la Parohia Poarta a susținut expunerea cu tema: Chipuri sacerdotale de mărturisitori din temnița Aiudului, în cadrul căreia s-a referit la următoarele aspecte: Părintele Ioan Iovan - slujitor al Preacuratelor Taine; Părintele Arsenie Papacioc - rugător fierbinte către Dumnezeu; Părintele Gheorghe Calciu - propovăduitor neînfricat al Adevărului.

Părintele Ionuț Timoce de la Parohia Beica de Sus și Beica de Jos a susținut expunerea cu tema: Provocări și exigențe pastorale în societatea contemporană, în cadrul căreia a prezentat mai multe aspecte precum: Duhul lumii secularizate și tactul pastoral; Avatarurile anticlericalismului și prudența clericală; Criza morală și antidotul duhovnicesc. Au fost lucrări extrem de bine alcătuite, argumentate și fundamentate pe o cercetare ce a avut la bază o bibliografie bogată și variată. Au mai luat cuvântul și alți preoți, vorbind despre tema pusă în dezbatere.

Conferințele preoțești sunt rânduite de Biserică pentru împrospătarea cunoștințelor preoțești. Acestea au un rol extrem de important în activitatea pastoral-misionară și administrativ-gospodărească pe care preoții o desfășoară în parohiile lor. Conferințele preoțești își au fiecare rostul lor și fac parte și acestea din datoria preotului de a răspunde la această chemare a Bisericii, din când în când. Iată ce scria Tertulian în Apologeticum la capitolul 39: „Noi alcătuim o corporație prin convingerea noastră religioasă, printr-o disciplină dumnezeiască și prin legătura unei nădejdi comune. Ne întâlnim și ținem adunări comune. Ne rugăm pentru dăinuirea lumii, pentru pacea satelor, pentru întârzierea sfârșitului. Ne întrunim pentru cercetarea Scripturilor". E tocmai ceea ce fac preoții la o conferință preoțească: își analizează întreaga activitate clericală în lumina învățăturilor Sfintei Scripturi. Aceste conferințe preoțești se desfășoară conform unei bune tradiții a vieții creștine.

În cuvântul său, Înalt-preasfințitul Irineu a adus cuvinte de îndrumare tuturor preoților în misiunea sfântă de slujire a lui Dumnezeu și a oamenilor, a sădit în sufletele lor mângâiere sufletească și zidire duhovnicească. A fost o atmosferă duhovnicească deosebită, pătrunsă de fiorul sfintelor învățături care au fost propovăduite în cadrul acestei conferințe preoțești. 

Lasă un comentariu