Școala, Scriitorul și... Secuiul

„Decebal și... secuii" - Nori de ploaie se adună / Dinspre Cluj spre Odorhei. / Unde vor să ne impună / Să jucăm cum cântă ei. Mințile au luat-o razna, / Umblă zvonul deșănțat / Că-n Harghita și Covasna / Vor să facă „stat" în „stat". S-a udat de lacrimi pasul; / În Cristuru e prăpăd! / Imnul românesc și steagul / Nu se-aude, nu se văd! Crișul, Mureșul, Târnava / Poartă jalea în aval. / Nesfârșită e gâlceava; / Nu e liniște-n Ardeal! Munții stau să răbufnească; / Fierbe galbenul podiș! / Vatra sfântă strămoșească / E tăiată-n curmeziș. Se anunță o furtună / Cu efect devastator; / Impostorii vor să pună / Pe cultură sigla lor. Atmosfera prevestește / Un pericol iminent! / Tot ce sună românește / Capătă un alt accent. Graiul nostru plâns pe vetre, / Legănat de cărărui, / E lovit mereu cu pietre / Ca un pom al nimănui. Nu lăsați ca vorbitorii / Altor limbi pe-acest pământ, / Să ne umble în istorii / Și să muște din cuvânt. / Neamul românesc nu piere; / DACII încă mai trăiesc! / Scoateți steagul la vedere / Și-n Ținutul Secuiesc! De pe stâncile străbune / Decebal ne dă curaj! / Faceți imnul să răsune / Peste Mureș, / Pân la Blaj. Nu permiteți celor care / Se pretind aici stăpâni, / Să ne calce în picioare / DEMNITATEA DE ROMÂNI. (Anonim - Sursa internet)

***

„Un SCRIITOR, orice ar face sau ar crede, este fiul vremii în care s-a născut. Opera lui, oricât de nouă și, emancipată de ceasul contemporan ar fi, trebuie să fie un produs riguros deductibil din condițiile istorice, sociale, economice... ale timpului și ale locului. Scriitorul trebuie să se pună sub icoana timpului, să reliefeze în romanele, poeziile, comediile sale, idealul spre care tinde poporul, așa cum au făcut Eminescu și Caragiale".

Ca român și preot consider că toți care au primit de la Supremul Creator, talanții scrisului, acum când TRANSILVANIA noastră a moșilor și strămoșilor, este pusă la mezat, s-o apărăm cu demnitate, cinste, adevăr și să prezentăm adevărul istoric fără patimă și ură, după cum ne-a învățat Mântuitorul Hristos: „Să vă iubiți unii pre alții, precum și Eu v-am iubit pe voi"(n.a.).

Gala Galaction (1879-1961), preot, scriitor, profesor universitar, academician

***

„Nu mai puțin suntem cu toții de acord că ȘCOALA are să deștepte și să întărească în viitoarele generațiuni conștiința națională, spiritul de disciplină, iubirea de ordine și de muncă, învățământul de adevăr și dreptate, trebuința de curățenie și deprinderea bunei-cuviințe în purtări și înfățișare".

Ioan Slavici (1848-1925) scriitor, publicist

P.S. „Pocăiți-vă că s-a apropiat împărăția cerurilor. Faceți deci roadă, vrednică de suferință. Iată securea stă la rădăcina pomilor și tot pomul care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc". (Matei cap. 3)

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu