REGULAMENTUL CONCURSULUI NAȚIONAL DE CREAȚIE ARTISTICĂ „SCRISORI PENTRU MOȘ CRĂCIUN" - EDIȚIA A ll-A

Liga Scriitorilor Români - Filiala Mureș, organizează în perioada 1 noiembrie - 15 decembrie 2017, concursul de creație artistică pentru copii „SCRISORI PENTRU MOȘ CRĂCIUN" - Ediția a ll-a.

Concursul va fi structurat pe două secțiuni, literară și plastică, corespunzător următoarelor categorii de vârstă:

- 6 ani - creație plastică

- 7-10 ani - creație literară și creație plastică;

- 11-14 ani - creație literară și creație plastică;

- 15-18 ani - creație literară și creație plastică;

Lucrările literare, redactate cu diacritice, în format Times New Roman, la 1 rând și corp de literă 12, o singură lucrare pe maxim două pagini realizată de fiecare concurent, vor fi transmise până pe data de 5 decembrie 2017 pe adresa de email: mihaela.rascu-ms@yahoo.com.

Lipsa diacriticelor atrage automat respingerea lucrării.

Lucrările plastice, (desene, grafică, picturi, planșe, colaje, fișe etc.) o singură lucrare de participant, realizate prin orice gen de tehnică pe format A4, vor fi transmise până pe data de 5 decembrie 2017, pe adresa Liga Scriitorilor Români - Filiala Mureș, Rașcu Mihaela, Bd. 1 Decembrie 1918 nr.43/7, Tg.-Mureș, jud. Mureș, cu mențiunea pentru Concursul Național de Creație Artistică „Scrisori pentru Moș Crăciun". Nu se vor accepta lucrări pe format mai mare de A4. Nu vor fi înscrise în concurs lucrările care nu ajung până pe data de 5 decembrie (nu se ia în considerare data poștei, așa încât va fi nevoie să țineți cont de zilele necesare circuitului corespondenței).

Toate lucrările vor conține obligatoriu următoarele date:

- Nume și prenume participant

- Adresa de domiciliu

- Nr. telefon

- Adresa email

- Vârstă, (unitatea de învățământ, clasa/grupa - unde este cazul)

- Îndrumător/coordonator (unde este cazul)

- Acordul dreptului de publicare

Aceste date vor fi înscrise pe spatele lucrărilor plastice și la finalul lucrărilor literare, nu separat de acestea. Se va preciza secțiunea și categoria la care se înscriu lucrările. În cazul în care sunt participanți care doresc să își ilustreze lucrările literare, pentru ei se va înscrie mențiunea „Categoria Mixtă". Toate lucrările trebuie să poarte titlu! Lipsa datelor complete atrage automat respingerea lucrării.

Concurenții care nu au posibilitatea de a participa la festivitatea de premiere sunt rugați să trimită alăturat lucrărilor înscrise în concurs un plic A4 auto-adresat și timbrat corespunzător. Cadrele didactice care înscriu mai mulți copii în concurs sunt rugate să înainteze și un tabel nominal centralizator.

Lucrările care nu vor respecta toate cerințele regulamentului, nu vor fi înscrise în concurs. Se va acorda câte o notă pentru fiecare criteriu de care se va ține cont la jurizare: originalitate, mesaj, complexitate, talent, impresie artistică. Jurizarea va avea loc în perioada 7-13 decembrie 2017, iar câștigătorii desemnați vor fi recompensați cu premii în cărți și diplome. Atribuirea premiilor va avea loc într-un cadru festiv, în data de 15 decembrie 2017 (Sala Mică a Palatului Culturii, orele 17-20).

În categoria creațiilor plastice pot fi înscrise:

• felicitări pe tematica Crăciunului

• ornamente de Crăciun

• țesături

• modelaje plastilină, lut etc

•· picturi pe sticlă, lemn, hârtie etc.

• colaje

• origami etc., pe tematica sărbătorilor de iarnă.

Nu se acceptă reproduceri ale unor imagini prestabilite (felicitări, ambalaje etc), picturi sau desene pe imagini listate de pe internet, colaje realizate strict prin asamblarea unor părți din pachete comercializate ca atare ș.a.m.d.

În categoria creațiilor literare pot fi înscrise lucrări aparținând oricărui gen literar: povești, poezii, eseuri, piese de teatru, ghicitori etc., toate pe tematica sărbătorilor de iarnă.

Nu se acceptă lucrările redactate pe baza diverselor surse de inspirație. Lucrările de genul scrisorilor prin care se solicită Moșului telefoane, laptop-uri sau alte bunuri materiale nu pot fi considerate creații literare și nu răspund cerințelor valorice ale concursului..

Etichetarea lucrărilor se va face după modelul:

Denumire lucrare: ……………………………….

Autor lucrare:…………………………………….

Categoria de concurs:………………………….

Unitatea de învățământ :..................................

Clasa :................................................................

Cadru didactic îndrumător : ...........................

Adresa :.............................................................

Lucrările înscrise de un singur coordonator se vor face pe baza unei liste după modelul:

Unitatea de învățământ…………………..

Clasa…………………………………………….

Profesor

Îndrumător…………………....... Telefon…………

Secțiunea de concurs………………………….

Categoria ………………………

Lasă un comentariu