În perioada 2016 - 1 iulie 2017, ACTIVITATEA MANAGERIALĂ A DNA A FOST EFICIENTĂ!

Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) - Secția pentru procurori anunță că, în ultima zi a lunii octombrie 2017, a finalizat analiza Raportului Inspecției Judiciare, având ca obiect eficiența managerială și modul de îndeplinire al atribuțiilor ce decurg din legi și regulamente de către conducerea structurii centrale a DNA, precum și respectarea normelor procedurale și regulamentelor de către procurori și personalul auxiliar de specialitate din cadrul parchetului vizat.

„În urma deliberărilor, Secția pentru procurori a aprobat, cu observații, Raportul Inspecției Judiciare. Observațiile însușite vizează o parte din concluziile și propunerile formulate în mod distinct de către cei șase inspectori judiciari care au efectuat verificări la nivelul secțiilor și compartimentelor din cadrul DNA.

Secția pentru procurori a dispus și excluderea din conținutul Raportului a aspectelor care fac obiectul unor sesizări din oficiu ale Inspecției Judiciare privind comiterea unor potențiale abateri disciplinare. Au fost respinse observațiile conducerii Inspecției Judiciare, acestea din urmă neavând rolul de armonizare a unor aspecte neunitare ale Raportului. De asemenea, odată cu adoptarea Raportului, au fost admise o parte din obiecțiunile formulate de către unitatea de parchet supusă controlului.

Totodată, Secția pentru procurori a formulat și o serie de propuneri de natură a clarifica aspectele insuficient analizate în cuprinsul Raportului de control, dar și aspecte ulterioare apărute în spațiul public.

Astfel, Secția a solicitat Inspecției Judiciare următoarele:

1. Dispunerea unui control în vederea remedierii deficiențelor constatate la nivelul Secției de combatere a infracțiunilor asimilate infracțiunilor de corupție, în termen de 6 luni de la data aprobării prezentului raport, prin care să se verifice situația cauzelor mai vechi de un an de la data primei sesizări și situația cauzelor repartizate spre soluționare procurorilor Țuluș Doru Florin și Moraru Iorga Mihaiela, precum și situația comunicărilor procedurale pentru anul 2016, în cazul soluțiilor de clasare dispuse prin ordonanță și rechizitoriu, în ceea ce privește respectarea dispozițiilor art. 145 C.p.p.

2. Verificarea aspectelor apărute în spațiul public cu privire la existența unor înscrisuri olografe preconstituite și care au putut forma obiectul unor analize separate ale inspectorilor judiciari (veridicitatea acestor informații, identificarea persoanelor care au realizat înscrisurile, scopul acestor verificări).

3. Verificarea aspectelor apărute în spațiul public cu privire la analizarea altor dosare decât cele aferente perioadei 2016 - 01.07.2017 (evidența verificărilor registrelor penale 2004 - 2015, nominalizarea dosarelor verificate pentru această perioadă, măsuri propuse).

4. Evaluarea declarațiilor luate procurorilor care nu mai activează în DNA prin compararea cu declarațiile tuturor procurorilor care în prezent își desfășoară activitatea în cadrul Secției judiciare (audierea tuturor procurorilor în activitate din acest compartiment, realizarea unei analize comparative proporționale între declarațiile acestora și declarațiile celor care au plecat din DNA, măsuri propuse).

5. Dispunerea, în termen de 6 luni, a unui control la Secția Judiciară, care să includă o analiză detaliată cu privire la situația achitărilor definitive în perioada 2016 - semestrul I 2017, în raport de data sesizării primei instanțe și momentul pronunțării soluției definitive", precizează CSM, într-un comunicat de presă.

În final, pe baza analizării întregului material transmis de către Inspecția Judiciară, Secția pentru procurori a apreciat că activitatea managerială a conducerii DNA, desfășurată în perioada 2016 - 1 iulie 2017, a fost una eficientă. 

Lasă un comentariu