LA CASA IANCULUI

Miercuri, 1 noiembrie 2017, la Casa Iancului, doi distinși istorici, prof. univ. dr. VASILE DOBRESCU și prof. drd. IOAN BUI, au susținut evocarea cu titltul ,,MAREA FAMILIE BRĂTIANU - contribuția ei majoră la înfăptuirea idealurilor independenței și unității naționale".

Pentru început prof. IOAN BUI a prezentat eseul ,,Brătienii, o valoare a neamului românesc", trecând în revistă istoricul privind începutul acestei familii argeșene situat undeva în sec. XVI - lea, evoluția ei economică și politică până în preajma anului revoluționar 1848, când membrii ei se remarcă cu o mare forță de înrâurire a evenimentelor vremii.

Ion C. Brătianu. După studiile superioare făcute la Paris acesta sosește în țară cu valul de tineri revoluționari aflați la studii în străinătate și se implică imediat în revoluția română. După eșecul ei este exilat la Paris de unde revine în 1857. Face parte din Monstruoasa Coaliție care duce la înlăturarea lui Cuza, după care începe ascensiunea lui politică, cooptat fiind în mai multe guverne unde deține funcții de ministru, de prim-ministru și mai apoi de președinte al P.N.L.

Este fondatorul neoliberalismului românesc în politică, pune mare accent pe respectarea legilor, a proprietății și a muncii. Marele lui merit a fost că a negociat, ca un diplomat desăvârșit, intrarea României în Primul Război Mondial.

Domnul VASILE DOBRESCU a completat ,,tabloul de familie" al Brătienilor prezentându-ni-l pe marele politician Ionel C. Brătianu, omul care a contribuit decisiv la unificarea politico-statală a României. Ca negociator foarte talentat are marele merit de a fi participat cu succes la tratativele privind neutralitatea României la începutul Primului Război Mondial, iar mai apoi, ca prim-ministru, la toate momentele importante ale războiului. În această perioadă extrem de grea el a știut să țină în echilibru interesele românești, prevenind prăbușirea și destrămare țării.

S-a făcut remarcat prin modul în care a obținut statutul de aliat cu Marile Puteri și mai ales modul în care a negociat și a obținut maximul de avantaje înscrise în Tratatul de Pace semnat la încheierea războiului.

Doi oameni de o distincție politică deosebită, fideli până la moarte interesului României și nu celui personal, modele de politicieni de mare forță, așa cum, din păcate, astăzi nu mai avem, personalități istorice pe care politicienii de astăzi nu îi pot nici măcar imita.

La sfârșitul activității, domnul Ioan Berța și subsemnatul am oferit distinsei doamne profesoare EMILIA LAZĂR, vicepreședinte al Societății Cultural-Patriotice ,,Avram Iancu " din Tg.-Mureș, diplome cu ocazia împlinirii unei frumoase vârste, iar domnul Mihai Monoranu un buchet de flori. Întreaga asistență i-a cântat și urat sărbătoritei un sincer și călduros ,,La Mulți Ani!"

Lasă un comentariu