Leontina Pop - omagiu locurilor natale, prin cântec

Din spațiul mirific al Ardealului, dintr-o comună de munte - Hodac, avea să răsară pe lume cea care va deveni peste timp o regină a muzicii populare românești, distinsa doamnă Leontina Pop. Mult îndrăgita noastră interpretă de muzică populară românească a încântat de-a lungul anilor sufletele românilor de pretutindeni prin originalitatea, acuratețea și măiestria cu care a știut să modeleze folclorul românesc ducându-l până la rang de virtute. Glasul reputatei artiste Leontina Pop a răsunat în chip divin pe mari scene ale lumii întregi, aducând faimă și cinste țării noastre și folclorului nostru românesc. Domnia sa a participat la numeroase turnee în străinătate, în țări precum: Franța (de 18 ori), Egipt, Spania, Germania, Italia, Elveția, Ungaria, Republica Moldova, Bulgaria, Olanda, Belgia, Statele Unite ale Americii, Australia etc.

Menționăm faptul că artista a venit pe lume într-o zi de mare sărbătoare pentru toată suflarea creștinească, s-a născut la data de 6 ianuarie în ziua sărbătorii Botezului Domnului sau a Bobotezei. Poate și acestui lucru se datorează faptul că doamna Leontina Pop este o persoană extrem de credincioasă fiind foarte apropiată de valorile religios-morale.

Leontina Pop este o reprezentantă de marcă a folclorului românesc, însă ceea ce este specific domniei sale este modul în care își cântă, prin cântecele sale, originile sale din frumoasa localitate Hodac, de pe Valea Gurghiului. Valea Gurghiului, această vatră a românismului, a creștinismului curat și sănătos, această zonă mirifică și binecuvântată de Dumnezeu cu atâtea frumuseți, se impune printr-o viață folclorică extrem de intensă, evidențiază fenomene și procese folclorice mai mult ca în alte părți, la toate acestea, un rol important îl are activitatea strălucită a doamnei Leontina Pop. Domnia sa, prin cariera sa de aproape patru decenii, a creat o unicitate folclorică și o specificitate tradițională Văii Gurghiului.

Leontina Pop contribuie din plin la dezvoltarea folclorului românesc, iar folclorului Văii Gurghiului îi creează o personalitate proprie, care conservă mereu obiceiuri tradiționale și creații folclorice, care sunt vii și pătrund în sufletele oamenilor doritori de frumos și de autentic. Pe oriunde pășește, doamna Leontina Pop, duce cu sine frumusețea și valoarea satului natal, Hodacul său drag. Duce cu sine toate valorile Văii Gurghiului. Valea Gurghiului reprezintă o zonă a respectului față de semeni, a dragostei față de înaintași și a legăturii puternice care există între toți cei care simt românește. Valea Gurghiului, această zonă mirifică și binecuvântată de Dumnezeu cu atâtea frumuseți, este situată în zona în care Munții Gurghiului străjuiesc de-o viață și supraveghează, de la semeția înălțimii lor, văzduhurile înconjurătoare și dau mărturie parcă despre faptele minunate ale celor de demult, care au trăit pe aceste meleaguri.

Hodacul, pe care îl cântă atât de frumos doamna Leontina Pop, se impune printr-o viață folclorică deosebit de intensă, după cum situarea lui geografică i-a imprimat o fizionomie proprie, caracteristică zonelor folclorice intense. Hodacul este integrat organic în folclorul Transilvaniei. Se poate spune că zona Hodacului e o „zonă carpatică". Hodacul Leontinei Pop rămâne o vatră folclorică bogată, cu personalitate proprie, care a conservat obiceiuri, creații folclorice, care sunt surprinse pe viu. Din acest motiv, putem spune că este o zonă de interes atât pentru cercetători cât și pentru amatori. Folclorul Hodacului și a Văii Gurghiului, se va înveșnici în istoria acestor meleaguri, în istoria Transilvaniei și a țării întregi, pentru că în rândul oamenilor de pe aceste meleaguri, există oameni talentați. Omul iubește frumosul și simte nevoia de a-și exprima gândurile, ideile, sentimentele, prin creații cu o formă aleasă. Un astfel de om talentat este doamna Leontina Pop, care ridică cântecul popular românesc la rang de virtute.

Iată care erau câteva dintre cuvintele doamnei Mărioara Murărescu la adresa Leontinei Pop: ,,Purtându-ne cu cântecul pe văile Mureșului și Gurghiului, Leontina Pop ne oferă prilejul de a poposi într-o zonă foarte cunoscută iubitorilor de folclor prin talentul și creația unor vestiți rapsozi, prin activitatea unor formații artistice deja celebre. Frumusețea și bogăția repertoriului dau în primul rând înregistrărilor, valoare de eveniment. … Orășancă acum, Leontina Pop nu va uita niciodată lumea ei de pe Valea Gurghiului, acea lume care a respectat mereu legile cerului și ale pământului, o lume în care tradițiile cântecului și portului sunt și astăzi la loc de cinste. Dăruită de Dumnezeu cu glas și talent, cu un chip frumos, făcut parcă anume pentru a pune în valoare eleganța și sobrietatea costumului popular românesc, Leontina a reușit să se impună în concursuri și festivaluri folclorice … Vă veți bucura desigur ascultând bogăția și varietatea repertoriului, dar veți aprecia în mod deosebit felul în care Leontina dă glas doinelor noastre, cu glasul ei frumos timbrat, cu sensibilitate trecându-le prin sufletul său, cu acea putere a omului care a avut prilejul să cunoască și tocmai de aceea, luptă să pună în lumină adevăratele valori. I-am admirat eleganța mișcărilor de fostă dansatoare, chipul desprins parcă dintr-o frescă bizantină și acea ținută regală pe care i-o dă costumului național." Iată, acestea sunt doar câteva dintre cuvintele memorabile ale regretatei doamne Mărioara Murărescu, realizatoarea emisiunii Tezaur Folcloric, la adresa distinsei interprete Leontina Pop.

Iată ce spunea și Gruia Stoia, etnomuzicolog și redactor, Secția folclor Radio București (Radiodifuziunea Română), despre Leontina Pop, în octombrie 2007, când dânsa își lansa un nou album: „Prin bogăția selecției muzicale, surprinzătoare ca varietate și expresivitate și sugerând existența unor izvoare nesecate de cântec în tradițiile Văii Gurghiului, și prin universul bogat al trăirilor poetice, într-o sonoritate generală sărbătorească ea însăși, prin căldura și expresivitatea vocală, Leontina Pop a reușit să contureze acest album ca o jerbă de lumini împrejurul unor icoane de ieri și de azi, la care, aceia care nu și-au uitat rădăcinile, se mai închină încă… un compact disc jubiliar care marchează un moment de maturitate în cariera Leontinei Pop și o vară a creației, prevestind roadele și mai bogate care vor urma".

În peisajul folcloric românesc, doamna Leontina Pop - „o româncă de la munte", cum o denumea atât de frumos Gruia Stoia - se distinge prin originalitatea cântecului său, prin emoția pe care o transmit versurile cântecelor sale, prin fervoarea talentului său inegalabil, dar și prin nostalgia pentru locurile natale, prin dragostea față de Dumnezeu, de Biserică și de oameni. Stimată doamnă Leontina Pop, vă dorim multă sănătate și ajutor de la Dumnezeu în toate demersurile dumneavoastră și să încântați mulți mulți ani de acum înainte sufletele românilor cu muzica dumneavoastră extraordinară.

 

Lasă un comentariu