BANII ROMÂNIEI (LVI) UN CAZ DE VULNERABILITATE A SIGURANȚEI NAȚIONALE, EVAZIUNEA ȘI CONTRAFACEREA LA ALCOOL

Documentarea realizată pentru elaborarea lucrării de față a selectat printre informațiile și punctele de vedere exprimate studiul: „Producția și consumul de alcool reflectate printr-o selecție de date statistice" pe care îl considerăm cel mai relevant din punctul de vedere al informațiilor oferite și al analizei realizate. Cităm din acest studiu: „Producția și consumul de alcool au o istorie aproape la fel de veche ca și istoria omenirii. În vremurile contemporane, alcoolul este produs atât pe scară industrială cât și în gospodăriile individuale ale populației. Primul, cel produs pe scară industrială, acoperă o gamă largă de tipuri și sortimente de produse, ca răspuns la nevoile și preferințele categoriilor de consumatori. Al doilea, cel produs în gospodăriile populației, are o paletă de sortimente mult mai redusă și este caracteristic pentru locuitorii plaiurilor românești. Există o lungă tradiție pentru români să-și fabrice în propriile gospodării diverse tipuri de băuturi alcoolice (palincă, țuică, rachiu, vișinată, caisată, vin etc), în majoritate destinate auto-consumului.

Într-un raport recent (EU Commission Report, 2014) asupra acțiunilor pentru prevenirea și reducerea efectelor nocive ale alcoolului, Organizația Mondială a Sănătății a atras atenția asupra creșterii consumului de alcool în Europa, care alături de fumat și obezitate, a ajuns la cote alarmante. Rolul economic al industriei băuturilor alcoolice este unul considerabil în multe țări europene, prin taxele pe care le încorporează, producția de alcool fiind, de asemenea, corelată și cu piața forței de muncă.

Una din sursele de date utilizate pentru realizarea studiului privind consumul de băuturi alcoolice este Ancheta Bugetelor de Familie (ABF).

Această cercetare statistică este organizată ca o cercetare trimestrială continuă pe o perioadă de 3 luni consecutive, pe un eșantion de 9360 locuințe permanente/trimestru, repartizate în subeșantioane lunare independente de câte 3120 locuințe permanente, din mediul urban și rural, selectate în mod aleatoriu din toate județele țării și din Municipiul București. ABF este realizată de Institutul Național de Statistică și oferă informații detaliate asupra aspectelor sociale sau economice privind condițiile de viață ale individului și ale gospodăriei.

Datele referitoare la producția de băuturi alcoolice în perioada 2003-2013, au fost agregate pe două categorii. „Alcool etilic nedenaturat" și „Băuturi alcoolice distilate".

Într-o perioada de 10 ani, la ambele categorii se constată un declin accentuat al producției realizate.

În timp ce în anul 2003, producția de alcool etilic nedenaturat ajungea la aprox. 565 mii hl 100% alcool, la sfârșitul perioadei se înregistra doar 18,7% din nivelul inițial. O evoluție asemănătoare se constată și pentru băuturile alcoolice distilate, la care producția realizată în anul 2013 reprezintă 23,5% din producția anului 2003 (aprox. 500 mii hl 100% alcool).

(va urma)

Lasă un comentariu