S-au finalizat lucrările de reparații la Acumularea complexă Bezid din județul Mureș

Acumularea complexă Bezid a fost dimensionată și realizată cu scop complex pentru atenuarea undelor de viitură pe pârâul Cușmed și de pe cursul râului Târnava Mică, în sectorul aval de acumulare și pentru suplimentarea unor debite pentru alimentări cu apă.

Pentru asigurarea nevoilor proprii ale acumulării este în funcțiune o microhidrocentrală cu o putere instalată de 74 kW. De asemenea, reprezintă un real potențial pentru dezvoltarea turismului ecologic-recreativ și a pescuitului sportiv.

Datorită presiunii gheții, o grindă prefabricată din beton, aferentă pasarelei de acces la turnul de manevră al Acumulării complexe Bezid s-a prăbușit în 13 februarie în cuveta lacului de acumulare.

,,Imediat după producerea incidentului s-au luat o serie de măsuri urgente, astfel încât funcționarea în condiții de siguranță a lucrării hidrotehnice să nu fie afectată.

S-a trecut la evacuarea, în etape succesive, a apei din lacul de acumulare (aproximativ 14,5 milioane mc) și o comisie tehnică de experți, constituită la nivel central, a stabilit cauzele care au dus la producerea incidentului și măsurile care se impun a fi luate", susținea ing. Cristian Bratanovici, director al Administrației Bazinale de Apă Mureș. Domnia sa adăuga și că, începând cu luna iulie, au fost executate o serie de lucrări precum: amenajarea drumului de acces, a platformei de lucru pentru macara, asigurarea incintei pentru consolidarea terenului de fundare prin baterea palplanșelor (46 de bucăți, 207 mp). Pentru realizarea acestora au fost utilizați 52 mc piatră și anrocamente, 13,6 mc beton și s-au executat 1210 mc terasamente. Valoarea totală a fost de 160 010 lei, fără TVA. Lucrările executate cu terți (refacerea instalațiilor electrice, consolidarea fundației pilon prin injectare de mortar special, reparația grinzii metalice, reparații platformă metalică) au fost în valoare de 296 608 lei.

La conferința de presă desfășurată la sfârșitul săptămânii trecute la Castelul Rhédey din orașul Sângeorgiu de Pădure au participat Gheorghe Dinu Socotar - deputat, Tar Andras - viceprimarul orașului Sângeorgiu de Pădure, ing. Cristian Bratanovici - director ABA Mureș, ing. Stoian Cristian - director și ing. David Csaba - director tehnic la Sistemul de Gospodărire a Apelor, Călin Fokt - purtător de cuvânt al Administrației de Apă Mureș, precum și specialiști din cadrul instituției. Nu au lipsit de la eveniment nici reprezentanții administrației publice locale, dar și ai ONG -urilor de mediu din zonă. Astfel, din partea Europe Direct a participat Menyhart Istvan, iar dr. Kovrig Zoltan din partea organizației nonguvernamentale ,,Dealurile Târnavelor și Nirajului" din ,,Natura 2000".

Dl Tar Andras, viceprimarul orașului Sângeorgiu de Pădure a mulțumit ABA Mureș pentru promptitudinea cu care a acționat după incidentul din luna februarie.

Exploatarea durabilă a Acumulării complexe Bezid, în conformitate cu scopurile înființării sale, se va face în folosul (economic, social, ecologic, turistic, etc.) comunităților umane din zonă.

Ing. Cristian Bratanovici declara: „Suntem bucuroși că am reușit să repunem în funcțiune Acumularea complexă Bezid în condiții de siguranță după ce, la începutul acestui an, am fost martorii unui incident nefericit și neprevăzut. Pentru noi siguranța este întotdeauna pe primul loc, de aceea am ales să evacuăm apa din lac, în ciuda reacțiilor negative, fapt care ne-a dat posibilitatea să intervenim eficient și rapid, asigurând o reabilitare completă și complexă a pasarelei de acces la turnul de control. Acumularea complexă Bezid își va relua funcțiile în cel mai scurt timp. De altfel, acumularea complexă Bezid are Autorizație de funcționare în condiții de siguranță valabilă până în aprilie 2019. Sperăm ca peste 15 - 18 luni să avem un nivel de apă identic cu cel de la începutul acestui an".

Conform datelor tehnice puse la dispoziția presei de Administrația Bazinală de Apă Mureș, lungimea barajului Acumulării complexe Bezid la coronament este de 670 ml, iar lățimea de 5 ml. Înălțimea constructivă maximă este 29 ml. Volumul total al acumulării este de 31 milioane mc, din care 14 mil mc volum util pentru alimentarea cu apă și folosințe hidrotehnice, 16 mil mc volumul necesar pentru atenuare și protecție, 1 mil mc volum mort. Suprafața lacului, la nivelul maxim, este de 285 ha, iar la nivel normal de retenție (V=15 mil mc) este de 184 ha.

 

Lasă un comentariu