La Casa de Cultură a Studenților, Curs de competențe antreprenoriale

Studenților dornici să învețe și să se perfecționeze în lumea afacerilor li se oferă posibilitatea de a participa la un Curs de competențe antreprenoriale. Durata acestuia este de 40 de ore.

Înscrierile se fac, în limita celor 20 de locuri disponibile, la sediul Casei de Cultură din Târgu-Mureș, Str. Nicolae Grigorescu, nr. 19, până în 13 noiembrie, de luni până vineri, între orele 9 - 14.

Cei interesați au nevoie de cartea de identitate, certificatul de naștere, diploma de Bacalaureat, carnetul de student vizat pe anul universitar curent și adeverință de la medicul de familie (cu menționarea: apt pentru curs). Actele sunt necesare în copie și original.

Diplomele eliberate sunt recunoscute la nivel național de Ministerul Muncii Familiei și Protecției Sociale și Ministerul Educației și Cercetării Științifice.

Cursul este organizat de Casa de Cultură a Studenților din Târgu-Mureș, în colaborare cu Centrul Regional de Formare Profesională a Adulților Mureș (furnizor de formare profesională autorizat de Autoritatea Națională pentru Calificări), aflăm de la Daniela Nădășan, referent cultural la Casa de Cultură a Studenților din Târgu-Mureș. Domnia sa adăuga: ,,Le oferim studenților posibilitatea de a învăța gratuit, dar așteptăm implicare și seriozitate".

 

Lasă un comentariu