Omul, Mândria și... Poporul

POPORULUI MEU! „Ceea ce se ridică mai luminos și mai sfânt în mijlocul amintirilor mele, podoaba cea mai aleasă și mai mândră-ntre podoabele țării, este POPORUL MEU CEL ROMÂNESC. În sufletu-i larg, nespus de duios, lămurit în focul atâtor suferinți, am găsit izvorul curat al frumoaselor lui cântece și înțelesul istoric al trăiniciei și stăruinței noastre pe acest pământ. În marea lui putere de muncă, de luptă și de răbdare, în mintea lui trează și-n inima lui caldă am găsit sprijinul speranțelor noastre și dezlegare înaltei chemări a neamului nostru. Îl urmăresc cu gândul de veacuri, îl văd cu pieptul dezgolit în zloată și-n bătălii, muncind ca să plătească dările țării, luptând ca să-și apere pământul, căzând și ridicându-se iar, murind în șes și renăscând în munți, pururea tânăr, pururea mândru, cu toate nevoile ce-au dat să-l răpuie și mă întreb: Unde ar fi ajuns el...POPORUL MEU dacă ar fi fost lăsat în pace!..."

Alexandru Vlahuță (1858-1919), poet și scriitor român, una din cele mai bune cărți ale sale fiind România Pitorească, un adevărat atlas geografic, traversat de o caldă iubire de țară

***

„DUHUL MÂNDRIEI duce la pieire veșnică. Națiuni mari, împărății puternice care au stăpânit lumea, când s-au mândrit s-au prăbușit ca și cum n-ar fi fost niciodată, pentru că le-a stat împotrivă Dumnezeu. Mândria este un păcat direct împotriva lui Dumnezeu, Cel ce dă toate darurile bune și tot ce avem. Dacă un om păcătuiește împotriva altui om, îl va judeca Dumnezeu, iar dacă păcătuiește împotriva lui Dumnezeu, cine-l va mai scăpa, cine se va ruga pentru el? Prin păcatul mândriei, majoritatea lumii a ajuns vrăjmașă lui Dumnezeu și totdeauna a pierdut".

Ierodiacon Visarion Iugulescu (1922-2008), preot scriitor, monah ortodox, unul din cei mai mari misionari din perioada comunistă, atrăgând un număr mare de tineret

***

„Noi spunem mereu că omul îl caută pe Dumnezeu; în realitate Dumnezeu îl caută pe om și omul are datoria să se lase găsit".

Karlfried Graf Durckhelm (1896-1988), doctor în filosofie și psihologie, profesor, socotit printre maeștrii spirituali ai timpului nostru

P.S. „Cine dorește să facă fapte bune e de partea lui Dumnezeu; cei păcătoși din lume, cum se spune - trup și suflet - nu pot moșteni împărăția lui Dumnezeu" (I Cor 15,50).

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu