Rolul „Ligii culturale" la înfăptuirea Marii Uniri,în viziunea lui Vasile Netea

Vasile Netea, în colaborare cu un alt autor, C. Gh. Maiorescu, a întocmit o lucrare, „Liga culturală și Unirea Transilvaniei cu România", în care evidențiază rolul important pe care „Liga culturală" l-a jucat pentru înfăptuirea Marii Uniri. Astfel, în perioada desfășurării Memorandului - lunile aprilie, mai, iunie 1894 - Liga culturală a întreprins, spune Vasile Netea, o amplă activitate politică atât în interiorul țării cât și în străinătate, pentru mobilizarea unor largi mase de cetățeni, publiciști, savanți, oameni politici, la acțiunea de solidarizare cu cauza celor trimiși în fața instanței. „Liga", a susținut în același timp, din punct de vedere material, numeroase instituții și periodice din Ardeal, Banat, Crișana, Sătmar, Maramureș și totodată a apărat cu deosebită vigoare pe toți exponenții mișcării pentru unitate națională din aceste provincii. „Liga" a urmărit îndeaproape procesele intentate tuturor acestora, ajutoarele ei pătrunzând chiar și în celulele închisorilor în care erau întemnițați. Concludentă din acest punct de vedere a fost îndeosebi contribuția sa la sprijinirea mișcării memorandiste din Transilvania și a condamnaților din procesul intentat în 1894 conducătorilor ei. Vasile Netea surprinde, de asemenea, legăturile „Ligii" cu românii stabiliți în Statele Unite.

„Liga" a tipărit totodată, spune Vasile Netea, atât în limba română cât și în diferite limbi străine, numeroase proteste, manifeste, memorii și lucrări politice ale românilor oprimați, printre acestea aflându-se și vestita Replică din 1891, redactată de A. C. Popovici, precum și programele politice ale românilor transilvăneni, tuturor acestora asigurându-le o largă difuzare și popularizare în țară și străinătate.

„Liga" a întreținut totodată legături apropiate cu diferite alte societăți culturale și patriotice ale celorlalte popoare oprimate din Austria și Ungaria, de asemenea și cu unele societăți din Italia, Franța, Belgia, Germania, Anglia, Danemarca, Serbia, Olanda, Norvegia, Spania, precum și cu numeroase personalități de prestigiu ale vieții politice și cultural-științifice din diverse țări europene pe care le-a mobilizat în sprijinul cauzei noastre naționale.

În anii neutralității (1914-1916), „Liga" a fost - spune Vasile Netea - una dintre principalele forțe mobilizatoare ale conștiinței naționale, ea inițiind numeroase mitinguri și acțiuni la care au participat mii de oameni aparținând tuturor categoriilor sociale, pentru a grăbi intrarea României pentru eliberarea fraților ocupați. Ea a întreprins și o puternică acțiune pentru sprijinirea materială a românilor transilvăneni, siliți să-și părăsească meleagurile natale stabilindu-se în România sau alte țări pentru a continua lupta consacrată înfăptuirii idealului de unitate națională. În fruntea și în sprijinul „Ligii" s-au aflat necontenit cele mai însuflețite și mai îndrăznețe elemente patriotice, cuprinzând și reprezentând toate straturile societății românești: intelectuali, muncitori, militari, negustori, funcționari, meseriași, țărani, bărbați și femei, tineri și bătrâni. Vasile Netea dă câteva nume de reprezentați ai „Ligii", dintre care amintim: A. D. Xenopol, Grigore Tocilescu, D. Onciul, N. Iorga - care-și va sfârși existența ca președinte al „Ligii" -, V. Pârvan, Ioan Ursu, Alexandru Odobescu, Barbu Ștefănescu Delavrancea, Alexandru Vlahuță, I. L. Caragiale, Ioan Slavici, George Coșbuc, Ioan Gorun, Mihail Sadoveanu, Octavian Goga, Constantin Nottara, Petre Liciu, Alexandru Orăscu, fost rector al Univeristății din București, Spiru Haret, C. I. Istrati, Victor Babeș, Ion Bogdan, Take Ionescu, Nicolae Filipescu, Nicolae Titulescu, Petre Ianculescu și, bineînțeles, lista poate continua. Contribuția „Ligii culturale" trebuie relevată și subliniată, așadar, ca o datorie patriotică.

Vasile Netea vorbește așadar despre realizarea Unirii celei Mari, a unirii tuturor românilor într-un singur stat liber și independent, eveniment care se regăsește foarte pe larg în opera distinsului cărturar din Deda, acesta prezentând cu de-amănuntul toate aspectele importante legate de Unirea cea Mare. Cărturarul Vasile Netea este unul dintre cei mai mari istorici ai unității naționale a poporului român.

Lasă un comentariu