La Sângeorgiu de Mureș, fiecare va avea o șansă!

Primăria Sângeorgiu de Mureș în parteneriat cu Asociația Divers, Asociația „Caritas Asistență Socială" Filiala Organizației Caritas Alba Iulia și Școala Gimnazială „Sfântu Gheorghe" a lansat, ieri, la sediul instituției, proiectul O șansă pentru fiecare în Sângeorgiu de Mureș, având ca scop reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie și excluziune socială din cele 4 comunități marginalizate din comună, în care există preponderent populație aparținând minorității rome. Grupul țintă este alcătuit din 600 de persoane (300 copii și 300 adulți).

Instrumentele folosite în scopul realizării dezideratului propus numără, printre altele: crearea unei hărți ocupaționale digitale interactive pentru sprijinirea inserției pe piața muncii, cursuri de formare profesională în diverse meserii accesibile și persoanelor cu un nivel de educație scăzut, sprijin pentru înființarea a 10 afaceri pe baza unor planuri de afaceri, campanii și servicii de informare și consiliere ocupațională, respectiv în domeniul social, educațional, precum și medierea muncii, prin care minim 90 de persoane vor dobândi calitatea de angajat.

Serviciile sociale și educative prevăzute în proiect se vor concentra asupra prevenirii abandonului școlar pentru 300 de copii din cele patru comunități, iar serviciile socio-medicale vor asigura în primul rând acces la două puncte igienico-sanitare, în Cotuș și în Sângeorgiu de Mureș, realizate din construcții modulare echipate cu dușuri, toalete și mașini de spălat, pentru beneficiarii care nu au acces la apă aproape de locuință.

În paralel se va desfășura o campanie de combatere a prejudecăților locuitorilor comunei, cât și a posibililor angajatori față de familiile care locuiesc în zonele marginalizate incluse în proiect, prin organizarea unor evenimente comunitare.

Proiectul are o durată de 36 luni (septembrie 2017 - august 2020) și este finanțat prin Programul Operațional Capital Uman, prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene cu un buget total al proiectului de 15.119.838,62 lei din care 12.851.854,33 lei provin din Fondul Uniunii Europene, 2.117.854,63 lei din bugetul național, iar 150.554,66 lei reprezintă cofinanțarea Primăriei Sângeorgiu de Mureș, informează, într-un comunicat, primarul comunei, Sófalvi Szabolcs.

 

Lasă un comentariu