MISIUNEA DIVINĂ A SFINȚILOR ARHANGHELI MIHAIL ȘI GAVRIIL

Așa cum rezultă din Sfânta Scriptură și Sfânta Tradiție, Sfinții Arhangheli Mihail și Gavriil, pe care creștinătatea îi aniversează cu ocazia acestei sărbători ce își are rădăcinile în religia mozaică, joacă un rol important în religia creștină, prin semnificația acordată acestor doi arhangeli și mai ales prin misiunea care o aveau de îndeplinit. Chiar dacă cei mai mulți creștini cunosc semnificația sărbătorii legată de sfinții evocați, mai ales prin onomstica celor care poartă aceste nume, sunt prea puțini cei care cunosc detaliile despre etimologia și simbolistica acestor nume, și cu atât mai puțin despre rolul care l-au avut de îndeplinit în decursul evoluției spiritualității creștine - și nu numai. Cred, stimați cititori, că, nu este lipsit de importanță să evidențiem semnificația semanticii, etimologia și misiunea divină a acestor îngeri foarte importanți din Panteonul angelic, diferențiindu-se sub acest raport de celelalte ființe și energii spirituale ale creației nevăzute. Cu referință la noțiunea de arhanghel, acest nume generic este folosit pentru a defini un înger mai important în ierarhia îngerilor, fiind responsabili nu doar de administrarea sarcinilor îngerilor, dar și de a fi lideri în armata divină în timpul luptelor cu oastea lui Satan din ceruri. Etimologic, noțiunea de „arhanghel" derivă din cuvântul compus arche și anghelos (arche = „conducător, comandant, cel mai mare, cel mai înălțat"; anghelos = „mesager, sol, înger") și se traduce prin „Comandantul îngerilor", „Cel mai mare Mesager". Un astfel de nume l-a îndeplinit și Arhanghelul Mihail, el fiind desemnat comandantul îngerilor Domnului în lupta cu ceata diavolilor conduse de Satan - Satana (diavol în limba ebraică).

Referindu-ne la Arhanghelul Mihail, numele lui derivă tot din limba ebraică (în care a fost scris Vechiul Testament), care asemenea numelui Aranghelului Gavriil, este un nume teoforic (îl conține pe Dumnezeu în nume sau se definește prin Dumnezeu) care se prezintă sub formă interogativă:

Mi - ca Elt Ca? (MI-CA-El), tradus din limba ebraică însemnând „Cine este ca Dumnezeu?" Misiunea sa este aplicată poporului evreu, printr-o protecție specială a poporului lui Israel, ca popor ales. Conform Sfintei Scripturi, prin intermediul acestui Arhanghel, toți morții vor ieși din morminte la glasul trâmbiței unuia dintre cei șapte arhangheli, care este identificat biblic cu Sfântul Arhanghel Mihail. În conformitate cu Sfânta Tradiție, Aranghelul Mihail a fost numit de către Dumnezeu căpetenia tuturor îngerilor buni și totodată un binefăcător al mântuirii credincioșilor, fiind regăsit cu semnificații religioase în cele trei mari religii universale: mozaism, islamism și creștinism. Mai mult decât atât, unele culte religioase neoprotestante (Martorilor lui Iehova), recunosc în acest aranghel chiar pe Iisus Hristos, la fel și religia islamică, unde Iisus Hristos este redus la statutul de Sfânt, nerecunoscându-i natura divină. În cărțile Vechiului Testament Sfântul Arhanghel Mihail este prezentat ca fiind prezent mai ales acolo unde Dumnezeu pedepsește nedreptatea, ceea ce îl face să rămână în conștiința credincioșilor ca un înger al dreptății divine.

În ceea ce privește Sfântul Arhanghel Gavriil, ca cel mai cunoscut arhanghel (despre el cunoscând unele lucruri din unele colinzi din ritualica sărbătorii de Crăciun), sub raport etimologic derivă din limba ebraică, având o semantică polimorfă. În general semnificațiile acestui nume se asociază cu o proprietate fundamental a lui Dumnezeu, cea a puterii. Astfel, Gavriil se traduce din ebraică prin „Dumnezeu este puternic", „Puterea lui Dumnezeu" sau „Omul (puternic al) lui Dumnezeu". De asemenea, acest nume este aociat și cu atributul uman, acela de a fi bărbat puternic, traducându-se prin „bărbat-Dumnezeu". Spre deosebire de un nume propriu - zis, prin Gavriil putem înțelege transformarea divinității în om, astfel prin el omenirea a primit acum peste 2000 de ani vestea că Dumnezeu Se va face „bărbat", om pe pământ, asumându-Și firea omenească prin acel fenomen al coborârii - chenozei pe pământ.

Evaluat într-o ordine cronologică a desfășurării evenimentelor desrise în Noul Testament și a rolului acestui înger, Arhanghelul Gavriil este cel care îi vestește pe Sfinții Părinți Ioachim și Ana despre nașterea Maicii Domnului, la o vârstă înaintată, la fel și preotul Zaharia, că soția sa Elisabeta, care depășise vârsta fertilității, va avea un prunc (Luca 1:11), pe care îl va chema Ioan (Botezătorul). La fel, același înger i-a apărut în vis teslarului Iosif din Nazaretul Galileii întărindu-l și încurajându-l din zbuciumul său cu privire la sarcina logodnicei sale, Sfânta Fecioară Maria, explicându-i natura miraculoasă a „imaculatei concepții" (Matei 1:20; 2:13), ca dogmă regăsită la cele două religii surori creștine: ortodoxismul și catolicismul . O asemenea veste bună - „Bunăvestire" a transmis-o Dumnezeu și Sfintei Fecioare Maria, prin același Sfânt Arhanghel, care așa cum stă scris în Sfânta Scriptură, prin evanghelistul Luca, a încurajat-o prin cuvintele: „Bucură-te, ceea ce ești plină de har, Domnul este cu tine. Binecuvântată ești tu între femei (…). Nu te teme, Marie, fiindcă ai aflat har la Dumnezeu. Și iată' n pântecele tău vei zămisli și vei naște Fiu și numele Lui îl vei chema Iisus" (Luca 1:28-31). Arhanghelul Gavriil călauzește Sfânta Familie în Egipt și aduce femeilor Mironosițe vestea învierii Domnului. Tot Arhanghelul Gavriil este cel care le arată păstorilor din Betleemul Iudeii că în cetatea lui David s-a născut Mântuitorul Care este Hristos Domnul (Luca 2: 8-11). Simbolizând bucuria și binecuvântarea lui Dumnezeu, Arhanghelul Gavriil este îngerul bunătății și milostivirii lui Dumnezeu, lui fiindu-i încredințate de divinitate asemenea misiuni prevestitoare și schimbătoare a lumii. Misiuni ce aveau de îndeplinit și ceilați îngeri din celelate ierarhii celeste, reprezentând interfața dintre om și Dumnezeu, în ultimă instanță dintre imanență și transcendență. 

Lasă un comentariu