DASCĂLI MUREȘENI - TOADER PÂRLEA

În fiecare comunitate sătească există oameni care sunt adânc înrădăcinați în viața localității, în ideea că prin tot ceea ce fac sau au făcut o viață întreagă au slujit și slujesc obștea, aplecându-se permanent asupra preocupărilor semenilor lor. O asemenea familie este VALERICA ȘI TOADER PÂRLEA, care au o gospodărie situate în localitatea Deda la numărul 214, pe malul Bistrei, amenajată într-un stil aparte, purtând parcă pe privitori cu gândul într-un peisaj mirific, asemănător celui din Hordoul lui Coșbuc.

Domnul Toader Pârlea, cunoscut în cercul de amici drept „Toderaș", care și-a dedicat întreaga viață carierei didactice, s-a născut în anul 1937, la 21 ianuarie, având ca părinți pe Văsilica Ghidiu a lui Toader a Irinei, unul dintre cei mai bogați și mai gospodari cetățeni ai Dedei, și pe Rafila Pârlea a lui Andrei de la moară, o familie cu alese calități și merite deosebite în activitatea gospodărească a satului. Neamul „Gâdeștilor" se caracteriza prin darul de a se impune prin calități organizatorice, prin capacitate de muncă, prin dotare intelectuală, urmașii lor fiind însă iuți la mânie, dar totuși toleranți, în fracțiune de secundă, calități de care domnul profesor Pârlea a dat dovadă în decursul carierei sale. Se mândrește cu cei doi frați ai săi, după tată (Mihai - gospodar de frunte în Deda și Vasile - inginer, director în cadrul Regionalei CFR Iași) și sora Irina , profesor pensionar la Miercurea Ciuc.

A început școala în anii războiului, în 1943, absolvind cele șapte clase în 1950. A urmat apoi Școala Medie Tehnică Agricolă din Târgu-Mureș, promovând examenul de maturitate la Liceul Teoretic din Reghin. Perioada 1956 - 1958 a fost aceea a satisfacerii stagiului militar la Slatina, în cadrul Regimentului de Obuziere din Divizia Tudor Vladimirescu. În această perioadă a urmat cursurile școlii de ofițeri de trei luni la Focșani, liberând cu gradul de sublocotenent în rezervă, specialitatea topografie militară.

A fost încadrat în câmpul muncii în funcțiile de contabil la Cooperativa de Consum Deda și Primăria Răstolița, iar apoi a fost profesor suplinitor la Școala Generală Dumbrava, comuna Vătava, în anul școlar 1961 - 1962. În perioada următoare a urmat cursurile Facultății de Istorie și Filozofie a Universității „Babeș - Bolyai" din Cluj, unde a avut ca profesori mari personalități ale vieții științifice, istorici de reputație, precum Constantin și Hadrian Daicoviciu, Beatrice Daicoviciu, Camil Mureșan, Ștefan Pascu, Dumitru Protase, M. Macrea etc., obținând licența în istorie în anul 1971 cu lucrarea „Mișcarea muncitorească din 1929 - 1933 în orașul Gheorgheni". Până la pensionare (1999) a îmbrățișat cariera didactică, predând istorie la școlile generale din Dumbrava, Lunca Bradului, Stânceni și în ultimii 20 de ani la Grupul Școlar „Vasile Netea" din Deda. O scurtă perioadă de timp (1968-1970) a fost redactor la ziarul „Informația Harghitei" din Miercurea Ciuc și colaborator extern la Radio Târgu-Mureș. Și-a profesat cu pasiune meseria de dascăl la școlile repartizate, fiind profesor de istorie în anii tinereți, chiar și semnatarului acestor rânduri, cu care mai târziu a devenit coleg și prieten la locul de muncă de la Grupul Școlar „Vasile Netea" din Deda.

A fost un cadru didactic de nădejde, fiind preocupat permanent de perfecționarea metodică și de cercetare, mai ales în domeniul istoriei locale. În domeniul perfecționării metodice, a obținut definitivatul în învățământ (1974), gradul didactic II (1979) și gradul didactic I (1984) cu lucrarea „Istoria Văii Superioare a Mureșului de la începuturi și până azi". În 1982 a inițiat simpozionul județean „Tradiție și continuitate cultural - istorică pe Valea Mureșului Superior", ocazionat de împlinirea a 60 de ani a cărturarului dedean Vasile Netea, simpozion care a fost organizat cu implicarea factorilor de decizie de la nivel județean și local, de atunci și până astăzi. Toate edițiile care au avut loc până în 1999 au fost organizate în cadrul Bibliotecii Comunale Deda, al cărei responsabil era domnul profesor Pârlea. A mai participat și la alte simpozioane, cu lucrări pe tema educației patriotice a elevilor prin cunoașterea istoriei locale.

În domeniul preocupărilor de istorie locală a avut în vedere unele personalități, precum Vasile Netea, apoi aspecte privind elementele de etnografie și folclor local. A făcut cercetări în domeniul arheologiei la cetatea Bistra - Vale, precum și la cetățile neolitice de la Monor și Săcalul de Pădure, împreună cu specialiștii de la Muzeul Județean Târgu-Mureș (Zrinyi și Petică), finalizate în studii de specialitate publicate în „Steaua roșie", precum și în comunicări la simpozioane locale, județene și naționale.

A fost și a rămas un om fără astâmpăr. Acum, la pensie, a făcut din grădinărit o preocupare plăcută și utilă, dar în același timp și benefică. A amenajat o seră și solarii pe o parcelă de teren din grădina casei, pe malul Bistrei, investind rentabil, dar găsind în această preocupare un excelent mod de a-și petrece în liniște timpul.

A avut parte de o viață frumoasă alături de soția sa, Valeria, care i-a fost permanent în preajmă, încurajându-l și ajutându-l atunci când a fost nevoie, iar cele două fiice ale lor, Luminița - Teodora și Mariana - Gafina le-au adus numai bucurii. În prezent, prima lucrează în Ministerul de Externe al României, ocupându-se de probleme privind integrarea europeană, reprezentant al României la UE, iar mezina este economistă la Parchetul Curții de Apel Târgu-Mureș.

S-a stins din viața în data de 11 septembrie 2017, într-o zi de luni dimineața, când toți copiii se întorceau la școală pentru a participa la festivitatea de începere a noului an școlar. A fost condus pe drumul fără de întoarcere de către întreaga comunitate dedeană, care l-a apreciat și prețuit. Omul sfințește locul!

Lasă un comentariu