Omagiu lui Liviu Rusu

Distribuie pe:

Liviu Rusu, fiu al preotului Constantin Rusu și al Elenei, s-a născut la Sărmașu, la 9 noiembrie 1901. A urmat clasele primare în localitatea natală, apoi gimnaziul și liceul la Bistrița. A făcut studii superioare de filozofie-psihologie la Universitatea clujeană, stagii de specializare la Leipzig, Berlin și Hamburg (Germania), și doctoratul în estetică la Sorbona (Franța). A realizat o strălucită carieră didactică în învățământul superior, ca profesor titular de estetică la Universitatea din Cluj-Napoca, și apoi profesor consultant, până la sfârșitul vieții sale, survenit în 17 decembrie 1985.

Debutând ca psiholog, cu lucrări ce suscită până astăzi interesul (Selecția copiilor dotați, Aptitudinea tehnică și inteligența practică, Principiile de bază ale psihologiei aplicate, Problema orientării profesionale ș.a.), Liviu Rusu se impune apoi ca estetician, critic și istoric literar, comparatist. Lucrările sale „Essai sur la création artistique" și „Le sens de l'existence dans la poésie populaire roumaine" au dobândit încă din perioada antebelică o notorietate internațională. A colaborat la prestigioase reviste românești, precum: „Lumea universitară", „Națiunea", „Societatea de mâine", „Revista de Filozofie", „Viața Românească", „Steaua", „România literară", „Secolul XX" ș.a., dar și la publicații de renume din străinătate. Dintre lucrările de referință ale lui Liviu Rusu, menționăm: Estetica poeziei lirice (1937), Logica frumosului (1976), Eschil, Sofocle, Euripide (1961), Eminescu și Schopenhauer (1966), Viziunea lumii în poezia noastră populară (1967), Scrieri despre Titu Maiorescu (1979), De la Eminescu la Lucian Blaga și alte studii literare și estetice (1981), Eseu despre creația artistică. Contribuție la o estetică dinamică (ediție postumă, 1989). Om de știință, de serioasă, de temeinică formație și de vastă cultură, cercetător neobosit, excelent cunoscător al problemelor esteticii și literaturii române și universale, profesorul Liviu Rusu a adus contribuții însemnate la dezvoltarea culturii românești. A fost adeptul cercetării interdisciplinare a artelor, preocupările sale vizând și domenii afine literaturii, precum teatrul și muzica. De asemenea, a desfășurat și o activitate de traducător din literatura și exegeza literară universală. Activitatea științifică neobosită și de mare prestigiu l-a făcut să fie invitat la numeroase congrese internaționale, să facă parte din foruri științifice, cum au fost: Asociația Internațională „Lenau", Asociația Internațională de Literatură Comparată, Federația Internațională de Limbi și Literaturi Moderne, Asociația Internațională de Estetică. Profesorului Liviu Rusu, membru al Uniunii Scriitorilor, al unor prestigioase foruri academice, i-au fost conferite înalte titluri și distincții, ca semne de recunoaștere și prețuire a altitudinii ținutei intelectuale, a anvergurii demersurilor sale științifice.

Profesorului Liviu Rusu, unul dintre puținii esteticieni români cu un sistem estetic original, recunoscut ca atare și în străinătate. Pentru a marca acest eveniment, Biblioteca Orășenească „Liviu Rusu" din orașul Sărmașu (localitatea de naștere a profesorului clujean) organizează, în zilele de 24-26 noiembrie 2017, un ciclu de manifestări omagiale (în contextul Zilelor Bibliotecii „Liviu Rusu", ediția a Vll-a).

 

Lasă un comentariu