Vasile Netea: dăruire, patriotism, conștiință națională!

Aici, unde istoria Neamului nostru a fost un nesfârșit șir de suferințe și umiliri, de revoltă și oprimări, unde „Ne-a fost Cel Sfânt tărie", unde, noi, românii ardeleni, am ținut piept tuturor furtunilor, vicisitudinilor și am dovedit tuturor răutăților vremurilor că rădăcina adâncă a Neamului, din ogorul românității, poate fi, uneori, răsucită, dar nu și ruptă, unde au stat, drept chezășie și argumente, continuitatea, vechimea noastră și dăinuirea, aici, în Ardeal, pe moșia strămoșilor, moșilor și a părinților noștri, s-au născut oameni de seamă, mari personalități ale istoriei, ale culturii românești.

Azi voi evoca pe unul dintre acei adevărați „preoți ai deșteptării noastre" - Vasile Netea -, făclie luminătoare a timpului, mare istoric, mare patriot, mare iubitor de credință străbună, de drag față de aceste ale noastre meleaguri, într-o Transilvanie, pentru vecie românească, cu o limbă pe care am dorit-o acasă stăpână, cu o istorie dăinuitoare, prin timp, a Ardealului nostru, locul închegării neamului, la Sarmizegetusa Regia.

Iar dacă azi avem mare nevoie de modele, în aceste penibile vremuri postdecembriste, un model, demn de urmat, este cărturarul Vasile Netea, intelectual al rădăcinilor noastre țărănești, dat României. Dârz și perseverent, istoric de prestigiu, scriitor înzestrat, Vasile Netea s-a dovedit a fi un autentic patriot, mereu întorcându-se la obârșii, la vatra părintească, numit de Ovidiu Papadima - „fenomen, în felul lui (…), o concretizare a energiei fizice și spirituale a transilvănenilor noștri, calități, care, în secole au trebuit nu numai să dăinuiască, ci, și să acționeze până la încleștarea luptei, pentru a-și păstra ființa națională."

Trăitor al „Golgotei Transilvaniei", în acel mereu recurs la memorie și la istorie, spre acea neuitare a durerilor Neamului, în acea întoarcere la izvoare, cu credință strămoșească și speranță, în „Publicistica" lui, în „Memorii", Vasile Netea a dovedit tuturor că patriotismul, naționalismul nostru, curat, luminat, tradițional ardelenesc, sunt realități, componente ale luptei și ale istoriei noastre. „1 Decembrie - spunea Vasile Netea în articolul „Ziua cea mare" - va rămâne ziua de slavă și de închinare a tuturor așteptărilor și a tuturor biruințelor românești (…) Viața noastră de glorie și de lumină începe de la 1 Decembrie 1918!".

În aceeași postură de patriot și naționalist român, intelectual al dăruirii de sine, se află Vasile Netea și în postura de reporter de război. Aflat, prin jurământ, în slujba patriei, Vasile Netea a scris despre luptele de pe pământul Basarabiei, de la Leușeni, din Ucraina, Odessa, din cel de Al Doilea Război Mondial, impresii publicate în revista „Vremea" acelor vremuri.

A iubit munții Călimani, cu Vârful Pietrosu, cu Scaunul Domnului, a cântat Mureșul, împreună cu dr. Eugen Nicoară, lăsând, pentru posteritate, și acea culegere de folclor „Murăș, Murăș, apă lină", după acea carte a întoarcerilor în memorie - „Sub stindardul ASTREI" reghinene.

Bun român, a iubit oamenii, locurile copilăriei, istoria cu ale ei continue frământări, așa cum o dovedesc cărțile lui, acea bogată moștenire numită: „Constantin Romanu-Vivu", „De la Petru Maior la Octavian Goga", „Istoria Memorandumului din Transilvania și Banat", „George Barițiu viața și activitatea" (carte încununată, în anul 1968, cu Premiul Academiei Române), „O zi din istoria Transilvaniei", „Pe drumul unității naționale", „Nicolae Iorga - istoric al unității naționale", pentru a ne opri doar la câteva din cărțile marelui istoric!

Prin „eforturi puternice și statornice", „cu dragoste și jertfă", în această zonă a Mureșului Superior s-a remarcat „prin luptă năprasnică și fără odihnă pentru libertatea națională." Tocmai despre această vatră de cultură românească - Deda -, sfințind locul, ca istoric și patriot, Vasile Netea scria, în finalul cărții „Mureșul Superior, vatră de cultură românească", cu acea emoționantă evocare poetică: „Curgi, Mureșe, curgi lin, așa cum curge, de milioane de ani viața ta, viața valurilor tale e fără sfârșit. Fiii tăi, cei de azi, ca și cei de ieri, ca și cei de mâine, te vor adora de-a pururi."

Într-o atât de așteptată redeșteptare națională, într-un timp cu atâția falsificatori ai istoriei Ardealului, mesajul lui de unitate, de solidaritate, aici, unde-s acei nalți stejari ai dăinuirii noastre românești, gândul lui că „o națiune își legitimează existența prin lupta pentru o idee istorică", este un mesaj. În numele adevărului istoric!

Lasă un comentariu