LA CASA IANCULUI

Genomul uman. Un subiect tulburător pe care domnul ing. CECĂLĂCEAN EMIL a îndrăznit să îl atace în conferința ținută de domnia sa în data de 8.11.2017 la Casa Iancului, pentru a ne dezvălui o parte din secretele pe care acest genom le ascunde și le ține încă bine ferecate față de noi.

Genomul uman este partea infimă din cadrul celulei, anume aceea purtătoare, din generație în generație, a unor trăsături de caractere, de atitudine, parametri, etc., ale gazdei, care separă din aceste puncte de vedere la oameni, grupele de popoare, neamuri, triburi, între ele. După o tehnologie anume, extrem de elaborată, de înaltă fiabilitate și cu mari costuri financiare, încetul cu încetul aceste taine sunt dezvăluite, iar oamenii de știință pot avea la îndemână, un nou instrument de lucru, deosebit de performant. Aceste date extrem de tehnice ni le-a relatat, foarte documentat, domnul ing. Cecălăcean Emil.

Una din beneficiile acestei tehnologii este aceea că, prin comparație, între genomul omului actual și genomul extras din scheletele umane străvechi, putem stabili nu numai vârsta acelui schelet, dar și cărui popor, neam, trib, aparține omul model. Așa s-a putut stabili, de către o echipă de cercetători germani, că românii de azi sunt urmașii, din neam în neam, a marelui popor dac și nu a celui roman. Înrudirea noastră cu vechii daci, în foarte multe privințe, este mult mai aproape de ei decât de romani.

Apoi, o mare parte dintre cei care se consideră maghiari, mai ales în Transilvania, pot fi dovediți că sunt tot coborâtori din neamul dac, doar că pe parcursul istoriei, mare parte din ei au fost maghiarizați forțat, în foarte multe cazuri schimbându-li-se numele, limba, religia, tradițiile, ei crezându-se astăzi a fi maghiari. Argumentele și rezultatele acestor teste de laborator nu pot fi contestate. Tot așa putem stabili cine are strămoși avari, cumani, gepizi, tătari și ce-or mai fi ei, ,,citind" și comparând gemonurile din diverse perioade de timp.

Iată cum știința poate rezolva anumite dispute istorice extrem de importante, cum este apartenența noastră la marele popor dac, datarea cu exactitate a unor evenimente foarte vechi, măsurarea unor perioade istorice, străvechi, etc.

Putem aprecia că expunerea domnului Emil Cecălăcean a fost nu numai extrem de interesantă, dar și utilă, ea născând diverse păreri și completări din partea auditoriului (IOAN BERȚA, VIORICA HERDEAN, IOAN ORMENIȘAN) ,activitatea devenind în acest fel una interactivă.

În final, clipa de poezie a fost susținută de: DORIAN MARCOCI, SILVIU RAȚIU, MAN ANTUANEL SERGIU și subsemnatul.

 

Lasă un comentariu