Iubirea, Credința și... Nașterea

„Cel ce iubește pe Dumnezeu acela crede totodată cu adevărat și săvârșește faptele credinței cu evlavie. Iar cel ce crede numai și nu este întru dragoste, nu are nici credința însăși, pe care o socotește că o are. Căci crede cu o minte ușuratică ce nu lucrează sub greutatea plină de slavă a dragostei. Drept aceea, credința lucrătoare prin dragoste este marele izvor al virtuților. Credința fără faptă și fapta fără credință vor fi la fel de lepădate. Căci credinciosul trebuie să-și arate credința, aducând Domnului fapte". Pentru că nici părintelui nostru Avraam nu i s-ar fi socotit credința spre dreptate, dacă nu ar fi adus pe fiul său ca rod al ei. Când cercetăm adâncul credinței, se tulbură, dar când îl privim cu dispoziția simplă a inimii, se înseninează. Căci adâncul credinței, fiind apa uitării relelor, nu rabdă să fie cercetat de cugetări iscoditoare. Să plutim deci pe aceste ape cu simplitatea înțelegerii, ca să ajungem la limanul voii lui Dumnezeu". (Filocalia, vol. I, pag. 414; 422)

Diadoh al Foticeii, episcop, scriitor filocalic, mare ascet, cunoscător al vieții mistice

***

„NAȘTE-MĂ, DOAMNE, iarăși, sub cruce, / să picure pe mine, sfânt sângele Tău, / Apusul să-mi fie Răsărit, / ce pacea-mi aduce. NAȘTE-MĂ, DOAMNE, din rănile Tale, cununa de spini s-o port și eu, / noaptea Ta să-mi fie lumină, / să-mi fiu mielul Tău mereu. NAȘTE-MĂ, DOAMNE, mă înviază, / pune laolaltă carne și os, / să crească Doamne, crucea în mine, / în pacea luminii întru Hristos". (La taclale cu Dumnezeu - Ed. Vatra veche, 2016).

Dr. Nicolae Băciuț (1956-) poet, scriitor, membru al Uniunii Scriitorilor din România, director al Direcției Județene pentru Cultură, Culte și Patrimoniul Național Mureș

***

„Începutul împlinirii lui Iisus Hristos este iubirea aproapelui. Să-L iubesc pe aproapele meu ca pe un alt «EU»; trăiesc în El ceea ce am trăit în mine. Aproapele trăiește în inima ta, tu trebuie să trăiești în inima lui".

Rafael Noica (1942-), fiul marelui scriitor Constantin Noica, sihastru, ieromonah, scriitor și gânditor creștin ortodox

***

P.S. „Doamne caută din locașul Tău cel sfânt și ia aminte spre noi; pleacă Doamne, urechea Ta și auzi, și deschide ochii tăi Doamne, și să vezi că nu cei morți care sunt în locuința morților, de la care s-a luat duhul din cele dinlăuntrul lor, vor da slavă și dreptate lui Dumnezeu, ci sufletul cel mâhnit peste măsură, cel ce merge gârbovit și fără putere, ochii cei slăbiți și sufletul cel flămând Îți vor da slavă și dreptate Doamne" (Baruh 2, 16-18)

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu