De la 1 ianuarie 2018, CODUL FISCAL SE MODIFICĂ. Puterea e optimistă, opoziția nu crede în promisiunile ei (II)

Se introduce contribuția asiguratorie pentru muncă, în cotă de 2,25% datorată de angajatori. Contribuția asiguratorie pentru muncă este destinată alimentării fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale și asigurării necesarului pentru plata prestațiilor din domeniul asigurărilor sociale de care beneficiază salariații, respectiv indemnizațiile pentru șomaj, indemnizațiile primite pentru concediile medicale sau cheltuielile pentru accidente de muncă și boli profesionale.

În domeniul impozitului pe venit, ordonanța prevede reducerea cotei de la 16% la 10%. Astfel, cota de impozitare scade pentru veniturile din salarii și asimilate salariilor, din activități independente, din cedarea folosinței bunurilor, din investiții (mai puțin veniturile din dividende, pentru care se menține cota de impozit de 5%), din pensii, din activități agricole, silvicultură și piscicultură, din premii și din alte surse. Măsura are scopul să reducă presiunea fiscală asupra veniturilor populației și, implicit, să contribuie la creșterea nivelului de trai, precum și să încurajeze mediul de afaceri, îndeosebi în ceea ce privește creșterea investițiilor.

Alte modificări aduse Codului fiscal vizează: majorarea nivelului venitului lunar brut în funcție de care se acordă deducerea personală, după cum urmează: de la 1500 lei (în prezent) la 1950 lei - limita până la care deducerile se acordă în sumă fixă, în funcție de numărul persoanelor aflate în întreținere; de la 3000 lei (în prezent) la 3600 lei - limita maximă până la care deducerile se acordă în mod degresiv. Pentru salariații care realizează venituri brute lunare din salarii de peste 3.600 lei nu se acordă deduceri personale.

Scopul măsurii este să fie menținut numărul persoanelor care beneficiază de aceste deductibilități în condițiile majorării salariului minim brut pe țară și al transferului sarcinii fiscale de la angajator la angajat (majorarea salariului minim brut nu a mai fost aprobată - n.a.)

Alte modificări fac referire la sancționarea agentului economic cu refuzul dreptului de deducere a TVA, doar în cazul în care există probe că acesta avea informații certe despre activitatea firmelor evazioniste cu care a intrat în relații comerciale. De asemenea, se extinde confiscarea și asupra mijlocului de transport pentru cei ce fac evaziune comercializând produse accizabile nemarcate - alcool și produse din tutun", ne explică Guvernul, într-un comunicat de presă, din care înțelege fiecare ce poate.

Foarte important, atât pentru patronate, cât și pentru salariați este faptul că s-a renunțat la majorarea salariului minim brut pe economie. Prin urmare, cel puțin deocamdată, salariul minim brut rămâne la 1.450 lei, nu se majorează la 1.900 lei! Însă Guvernul „promite" și această modificare, imediat ce va obține toate avizele necesare. 

Lasă un comentariu