Vasile Netea sau „esența transilvanității"

Distribuie pe:

Aula Bibliotecii Județene Mureș a găzduit joi, 9 noiembrie, în prezența directorului instituției, dr. Monica Avram, Simpozionul Național cu tema: Valorificarea patrimoniului cultural - istoric transilvănean în opera lui Vasile Netea (1912 - 1989), manifestare dedicată vieții și bogatei activități a scriitorului, istoricului, publicistului mureșean, autor al unor prodigioase studii și cercetări având ca temă fundamentală Transilvania, pe ale cărei valori și simboluri le pune în valoare ca elemente fundamentale circumscrise spiritualității românești, în ansamblul ei.

De altfel - sublinia în cuvântul său președintele ASTREI mureșene, scriitorul și publicistul Lazăr Lădariu - „mesajul" lui Vasile Netea, ceea ce, îndeobște, numim generic „transilvanismul" lui, își păstrează și își accentuează valabilitatea „într-un timp cu atâția falsificatori ai istoriei Ardealului", când nevoia de modele se impune mai mult ca oricând, dovadă incontestabilă că „rădăcina adâncă a Neamului, din ogorul românității, poate fi, uneori, răsucită, dar nu și ruptă".

Organizată la inițiativa directorului Fundației Culturale „Vasile Netea", profesorul Dimitrie Poptămaș, manifestarea de joi a reunit, în Aula Bibliotecii, universitari istorici și istoriografi, scriitori, publiciști, comunicările - diverse ca tematică și unghiuri de abordare - având ca numitor comun evidențierea a ceea ce dr. Valentin Marica numea generic „esența transilvanității", regăsibilă în plan tridimensional, în opera cărturarului evocat: credință, creație, mântuire prin sacrificiu.

Prof. univ. dr. Vasile Dobrescu, de la Universitatea „Petru Maior" (UPM) din Târgu-Mureș, s-a aplecat asupra lucrării lui Vasile Netea, Istoria Memorandului românilor din Transilvania și Banat (1947), evidențiind, printre altele, eforturile autorului de a ordona, prelucra și sintetiza ideile și informațiile furnizate de istoricii dinaintea lui, reușind să elaboreze o cercetare aplicată, coerentă și fundamentată despre Memorandul românilor transilvăneni (1892), despre autorii acestuia și ecourile procesului memorandiștilor, în contextul geopolitic european al vremii.

Autor al primului studiu monografic privind viața și activitatea cărturarului mureșean - Vasile Netea, căr-turarul din Deda Mureșului (2003, reeditare în 2004) -, dr. Florin Bengean a subliniat, în intervenția sa, ideea de unitate națională a românilor, concept în jurul căruia gravitează și spre care converg toate scrierile lui Vasile Netea, temă dezvoltată, aprofundată și argumentată de venerabilul profesor toplițean Ilie Șandru, în comunicarea domniei sale privind aspecte ale activității „Ligii Culturale" pentru apărarea ființei naționale a românilor transilvăneni.

Prezența de peste 40 de ani în presa mureșeană și transilvană a lui Vasile Netea a fost analizată de prof. univ. dr. Cornel Sigmirean (UPM Târgu-Mureș), universitarul evidențiind unitatea în diversitate a chestiunilor abordate de ziaristul Vasile Netea, cuprinzând, în principal, momente esențiale în devenirea noastră istorică și figuri emblematice ale spiritualității transilvane, precum: Petru Maior, Al. Papiu Ilarian, Gheorghe Șincai.

Se cuvine, în acest punct, să reamintim că, prin strădaniile prof. Dimitrie Poptămaș, au fost puse în circulație publică cele cinci volume de publicistică ale lui Vasile Netea (Editura Universității „Petru Maior), alte cinci volume de studii istorice și literare urmând a fi scoase de sub tipar în viitorul apropiat.

Despre o „reeditare necesară" a vorbit, în context, și publicistul Ilarie Opriș, cu referire la volumul Vrednicii mureșene - Realizări românești în județul Mureș 1920 - 1940 al regretatului dr. Eugen Nicoară (1893 - 1985), fost președinte al Despărțământului Reghin al ASTREI.

În fine, dar nu în ultimul rând, se cuvine menționat faptul că, după cum afirma dr. Monica Avram -, „tot ce a agonisit Vasile Netea într-o viață de om" - manuscrise, corespondență, note, însemnări, într-un cuvânt - toată arhiva Netea se află într-un spațiu anume amenajat la Biblioteca Județeană Mureș și stă la dispoziția tuturor celor care doresc să-i cunoască opera, constituind o sursă bibliografică inepuizabilă pentru studii și cercetări științifice, lucrări de masterat și doctorat.

 

Lasă un comentariu