Operatorii economici, obligați să utilizeze case de marcat cu jurnal electronic!

Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 28/1999 privind obligația operatorilor economici de a utiliza aparate de marcat fiscale au fost modificare de Guvern, în ședința de miercuri, 8 noiembrie 2017, stabilindu-se cerințele tehnice pe care casele de marcat cu jurnal electronic trebuie să le îndeplinească pentru a fi autorizate.

Astfel, casele de marcat cu jurnal electronic vor deveni obligatorii de la 1 iunie 2018, pentru firmele mijlocii și mari, respectiv de la 1 august 2018, pentru firmele mici, realizându-se înlocuirea treptată a celor de generație veche cu rolă jurnal de hârtie.

„Principalele noi elemente sunt: fiecare aparat de marcat va trebui să conțină un modul fiscal propriu, prin intermediul căruia controlează operațiunile specifice activității fiscalizate, precum și un modul de comunicație, care poate asigura conectarea la un sistem informatic de monitorizare și supraveghere al ANAF.

Prin implementarea Registrului național de evidență a aparatelor de marcat electronice fiscale, se creează premisele debirocratizării procedurilor efectuate în legătură cu aparatele de marcat (fiscalizare, sigilare, schimbarea memoriei fiscale sau a jurnalului electronic, reparații etc.) înregistrarea acestora urmând să se realizeze electronic.

Face posibilă, la opțiunea contribuabilului, achiziționarea și utilizarea unui alt dispozitiv, de tip PC, telefon inteligent, tabletă, POS, conectat la o imprimantă fiscală.

A fost eliminată obligația contribuabilului de a solicita și obține de la organul fiscal certificatul de atestare fiscală, în vederea obținerii autorizației de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale.

Rezumatul  bonului fiscal  care se transmite la ANAF cuprinde valoarea totală a bonului fiscal, numărul de ordine al bonului, data, ora și minutul emiterii bonului, seria fiscală a aparatului de marcat electronic fiscal și valoarea totală a TVA pe cote ale acesteia.

Termenul de valabilitate a autorizației de distribuție a aparatelor de marcat electronice fiscale a fost majorat de la 3 ani la 5 ani. Totodată, a fost introdusă noțiunea de reautorizare, aceasta putând fi solicitată cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea termenului de valabilitate al autorizației.

Principalele avantaje ale noului sistem de monitorizare sunt: asigură obținerea mai rapidă de către ANAF a datelor din bonurile fiscale, cu costuri mai mici atât pentru autoritatea fiscală, cât și pentru contribuabili; asigură premisele reducerii semnificative a evaziunii fiscale din domeniul comerțului cu amănuntul și serviciilor, cu efecte imediate în creșterea veniturilor bugetare; asigură un grad înalt de securizare și implicit riscuri mai mici de nefiscalizare a tranzacțiilor și asigură premisele unei concurențe loiale între contribuabili", promite Guvernul.

Lasă un comentariu