ELITE LUDUȘENE-PROFESOR UNIVERSITAR DR. IACOB ALTMAN

Se apropie, cu pași repezi, o nouă lansare de carte, la Luduș. Este cea de-a 10-a carte a profesorului universitar dr. Iacob Altman. Cartea are titlul: „Capitalism în blue" și are o istorie foarte interesantă. Inițial, a fost un articol care a apărut în revista: Roubini Global Monitor și site-ul acestei reviste. Redactorul șef de acolo, impresionat de articol, l-a publicat în revistă și pe site, începând cu coperta 1 a acesteia . Articolul a întrunit în prima lună un număr de peste 770.000 de unici cititori, fapt pentru care a primit de la RGM, Diploma pentru cel mai citit autor publicat la ei. Autorul a trimis articolul la Universitatea de EST din Finlanda, cu ocazia sărbătorii a 50 de ani de existență a acesteia. Au distins articolul cu Medalia de aur și l-au introdus în Cartea de Aur a Universității. L-a trimis la Publicare în revista Elsevier, care are cel mai mare factor de impact dintre revistele de stiință și cercetare. A fost publicat primind maximum de puncte (3 pct.ISI) în luna ianuarie 2017. A fost publicat apoi în revista Cambridge Economic, și preluat de acolo de către revista Oxford Research.

Acum, în prag de lansare a cărții „Capitalism în Blue", la cabinetul de citate de la Elsevier s-au înregistrat 4600 de cereri,din toata lumea, pentru a prelua, din acest articol, citate în lucrări de licență, disertații de masterat și teze de doctorat. Menționez că cererea se adresează doar atunci când folosești mai mult de două paragrafe consecutive din articol. Pentru un singur paragraf nu este nevoie să faci cerere, doar să indici sursa și autorul.

Cartea,bazata pe munca de cercetare, are la bază articolul „Capitalism în Blue" cu inserții dintr-un articol mai vechi (2013) publicat de asemenea în revista Elsevier, articol care se numea: The Destiny of Capitalism, și cu completări din alte articole publicate.

In preajma evenimentului, care va avea loc, la Luduș, în 16 noiembrie 2017, am decis să vă aduc în atenție câteva date legate de personalitatea și activitatea autorului:

I. SCURT CV.

Iacob Altman s-a născut în orașul Luduș, jud. Mureș, la data de 27 iulie 1960, loc în care și-a petrecut copilăria alături de părinți, de cei doi frați și mulți copii care i-au rămas prieteni .

A fost elev al Liceului Industrial din Luduș, pe care l-a absolvit în anul 1979. După absolvirea facul-tății s-a angajat ca economist, apoi , inspector economic, con-tabil șef, director economic la F.C. Universitatea Cluj-Napoca. De-vine, urmare a examenelor susți-nute: expert contabil, auditor, evaluator, ș.a. Din anul 2000 a fost profesor asociat, apoi lector, conferențiar, colaborator la Facultatea de Geografie din cadrul Universității „Babeș -Bolyai" din Cluj- Napoca. A început un doc-torat (de 8 ani) în economie la UBB Cluj-Napoca, în anul 2000,doctorat pe care l-a abandonat în ultimul an, 2008, deoarece a fost acceptat doctorand la Universitatea Sorbona din Paris.

Începând din anul 2009 are propriul curs ca profesor asociat la UNIVERSITATEA SORBONA 1 din Paris unde își definitivează docto-ratul în ECONOMIE în anul 2012, cu distincția SUMMA CUM LAUDAE.

În anul 2013 își finalizează doc-toratul la UBB Cluj-Napoca, în GEOGRAFIE, doctorat cu o teză distinsă cu „MAGNA CUM LAUDAE". În toată această perioadă a publi-cat numeroase articole și studii în reviste de specialitate pe teme de geografie, turism și economie. De asemenea ,a participat la nume-roase conferințe și simpozioane în țară și străinătate, în Polonia, Italia, Franța, Marea Britanie etc.

Începând din anul 2009 are pro-priul curs ca profesor asociat la UNIVERSITATEA SORBONA 1 din Paris, iar din 2013 a fost cooptat ca profesor modular emerit la CAMBRIDGE UNIVERSITY din Anglia.

În anul 2014, în urma unei rigu-roase selecții, a fost numit profesor asociat la Colegiul Economic HARTWICK de la Universitatea New-York, S.U.A., unde susține cursul „Echilibre și dezechilibre Eco-nomice, modele clasice și modele cuantice". Acest post trebuie con-firmat an de an prin rezultatele cercetării efectuate.

Din anul 2016 este titularizat la Universitatea Cambridge, la Colegiul de economie, pe postul de profesor universitar emerit, unde susține cursul „Echilibre și dezechilibre economice". Susține cursurile mo-dular deoarece este implicat mult în cercetare.

În domeniul cercetării a reușit (al 3-lea economist European din is-torie) să depășească 50 de puncte ISI THOMPSON REUTERS.

II. LUCRĂRI

În atigerea acestor performanțe l-au ajutat și cele 10 cărți pe care le-a publicat până acum:

1. Ecuațiile tranziției economice - 2000, ed. Eclatant Cluj-Napoca

2. Consumul și fiscalizarea lui, coautor - 2004, ed. Eurodidact Cluj-Napoca

3. Management și marketing în turism - 2004, ed. Mega Cluj-Napoca

4. Comerț și management comer-cial - 2005, ed. Eclatant Cluj-Napoca

5. Negocierea - 2007, ed. Eclatant Cluj-Napoca

6. Agonia capitalismului neo-clasic, - 2012, ed. Grinta Cluj-Napoca

7. Echilibre și dezechilibre eco-nomice, vol. I și II - 2012, Teza de doctorat în Economie, ed. Grinta Cluj-Napoca

8 Potențialul turistic în NV Transilvaniei,Teza de doctorat în Geografie, ed. Eclatant, 2013

9. REGIONALIZAREA, 2016. Este o carte rod al unei intense cercetări și documentări, efectuate timp de 3 ani. Lucrarea a fost distinsă cu Medalia de aur la EUROINVENT și a devenit, oficial, cel de-al șaselea model de regionalizare al unei țări, din istoria omenirii.

Toate aceste calități i-au fost recunoscute de către autoritățile locale ludușene, care în anul 2015 i-au acordat titlul de „CETĂȚEAN de ONOARE" al orașului Luduș. În semn de recunoștință Iacob Altman de-dică cartea, „Regionalizarea", Ludușului, orașul său natal.

În perioada, (1999-2009) a condus emisiuni pe teme economice precum :

„Pulsul economic - 90 de minute" la postul de televiziune local NCN TV, timp de 8 ani „Studioul economic" la Tele Europa Nova timp de 2 ani, și emisiunea „Economică" (Pulsul economic la radio) la CD Radio, 4 ani.

Este un om împlinit și din punct de vedere familial ,din căsătoria cu Sorina, economistă-expert contabil, rezultând un fiu, Eduard, tot economist.

III. APRECIEREA INTERNATIONALA:

A fost distins în carieră cu diplome de la marile universități europene:

Universitatea Humboldt Berlin, Univ. Cambridge și Oxford, Univer-sitatea Sheffield, Universitatea Birmingham din Anglia, Uni-versitatea Glasgow din Scoția, Universitatea Sorbona și Nantes din Franța, Universitatea din Roma, Universitatea din Veneția, Universitatea din Parma din Italia, Universitatea din Lisabona, Uppsala din Suedia, Univesitatea de Est din Finlanda, Universitatea New-York, Universitatea Georgia din Atalanta, SUA etc.

Luduș, 6 noiembrie 2016

Lasă un comentariu