Conferință națională

În perioada 17-19 noiembrie, Corpul Profesional al Mediatorilor din județele Mureș și Bistrița - Năsăud și Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private, în colaborare cu Universitatea ,,Petru Maior" Târgu-Mureș, Societatea Română de Cercetare pentru Afaceri Publice și Private, organizează Conferința „Alternative Dispute Resolution", în cadrul căreia se pot prezenta formele și categoriile de soluții alternative la instanță.

Aflată la cea de-a doua ediție, conferința se bucură de sprijinul municipiului Târgu-Mureș, alături de cel oferit de Camera de Comerț și Industrie a Județului Mureș, Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir" - Facultatea de Drept Cluj-Napoca, Asociația Centrul de Arbitraj și Mediere în Asigurări (ACAMA) și Asociația Română de Drept și Afaceri Europene (ARDAE) din București, aflăm de la Marius SESCU, președintele Corpului Profesional al Mediatorilor din județul Mureș.

Împreună cu reprezentanții partenerilor evenimentului, în cadrul evenimentului se va realiza o analiză amănunțită a soluțiilor alternative la instanță, creându-se astfel posibilitatea de implicare a specialiștilor în drept, în înțelegerea conceptelor legate de soluționarea pe cale amiabilă a conflictelor/litigiilor.

Conferința va manifesta o largă deschidere interdisciplinară datorită posibilității de analiză a unui spectru variat de noțiuni din domenii precum „soluționarea pe cale amiabilă a litigiilor", „mediere", arbitraj", „SAL bancar", „SAL non-bancar" etc. De asemenea, vor fi analizate dispozițiile actelor normative adoptate la nivel național și european în materia metodelor de soluționare alternativă a litigiilor, a stadiul transpunerii acestora și transpunerii directivelor europene în legislația internă.

Cadrul ales pentru desfășurarea Conferinței ADR este cel al Aulei „Tudor Drăganu" a Facultății de Științe Economice, Juridice și Administrative din cadrul Universității „Petru Maior" (Str. Livezeni nr. 69), locația aleasă fiind ideală pentru a facilita întâlnirea tinerilor cercetători (studenți, masteranzi, doctoranzi) cu teoreticieni și practicieni ai dreptului, sublinia Marius SESCU. Cu acest prilej, va fi organizat și un concurs dedicat studenților și masteranzilor, ocazie cu care se vor acorda premii în cărți autorilor celor mai relevante lucrări științifice prezentate.

 

Lasă un comentariu