BANII ROMÂNIEI (LXIII) UN CAZ DE VULNERABILITATE A SIGURANȚEI NAȚIONALE, EVAZIUNEA ȘI CONTRAFACEREA LA ALCOOL

Riscul decesului în urma consumului de alcool reprezintă o balanță între riscul de îmbolnăviri sau riscul de agravare a afecțiunilor provocate de alcool și reducerea riscului de afecțiuni cardiace (care apar cel mai adesea la vârstele înaintate), prin consumul de alcool. Alcoolul afectează cu preponderență sexul masculin, fiind cauza a peste 6,2% din totalul deceselor în rândul reprezentanților acestui sex și 1,1% în cazul femeilor.

Asociația Română pentru Promovarea Sănătății arată printr-un studiu publicat în 2015 că: „La nivelul anului 2012, s-au identificat 69.904 cazuri externate asociate consumului de alcool și 572.549 zile de spitalizare aferente acestor cazuri:

• 73,82% au fost cazuri de boli și tulburări ale sistemului hepatobiliar și ale pancreasului;

• 22,28% (15.574) au fost tulburări mentale organice atribuibile/induse de consumul de alcool/droguri;

• Aproape jumătate dintre cazurile spitalizate (46.3%) au prezentat complicații.

Studiul analizează impactul economic al consumului dăunător de alcool asupra sistemului de sănătate din România. Astfel:

1. Aproape 25 de mii de euro au putut fi evidențiate ca resurse publice rambursate anual pentru episoade de spitalizare direct atribuibile consumului dăunător de alcool.

2. Această sumă reprezintă doar o mică parte din costurile reale atribuibile consumului de alcool.

Multiple categorii de costuri considerate relevante pentru costul total nu au putut fi identificate (ex. costuri ale asistenței primare și ambulatorii, costuri ale asistenței de urgență, costuri aferente concediilor medicale sau costurile induse de accidente rutiere care au avut drept cauză consumul de alcool).

3. Una dintre limitele studiului constă în faptul că nu s-au estimat costuri propriu-zise, ci doar sume rambursate de CNAS. Suma totală rambursată de CNAS în 2012 pentru cazurile internate datorită problemelor de sănătate cauzate de consumul dăunător de alcool a fost de 107.487.375,5 RON (aprox. 25 mii de euro). Valoarea medie rambursată per pacient internat de 1.537,6 RON (peste media națională a tarifului pe caz ponderat de 1.444 RON).

4. În anul 2012 au fost înregistrate 1.396 de accidente rutiere în care unul dintre participanți s-a aflat sub influența alcoolului. Jumătate dintre conducătorii auto care consumaseră alcool aveau sub 35 ani, iar 10% aveau până în 22 de ani. O treime dintre conducătorii auto care consumaseră alcool atinseseră nivelul infracțional (>0.8g/l). Povara economică asupra sistemului de sănătate este impresionantă, subliniind nevoia imperioasă de elaborare și de implementare de politici de prevenție primară și secundară pentru controlul efectelor consumului dăunător de alcool, printr-o abordare multisectorială.

5. O mare parte din costurile atribuibile consumului dăunător de alcool sunt evitabile prin măsuri de prevenție primordială (întărirea capacității administrative pentru implementarea legilor și introducerea de noi prevederi pentru restricționarea accesului), primară (educație pentru sănătate, în special la tineri, conducătorii auto etc.) și secundară (programe de gestionare a renunțării la consumul dăunător de alcool).

(Va urma)

Lasă un comentariu