Ura, Minciuna și... Conștiința

„FERIȚI-VĂ DE PROOROCII MINCINOȘI, care vin la voi în haine de oi, iar pe dinăuntru sunt lupi răpitori. După roadele lor îi veți cunoaște. Au doară culeg oamenii struguri din spini sau smochine din mărăcini? Așa că orice pom face roade bune, iar pomul rău facă roade rele. Nu poate pom bun să facă roade rele, nici pom rău să facă roade bune. Iar orice pom care nu face roadă bună se taie și se aruncă în foc. De aceea, după roadele lor îi veți cunoaște. NU ORICINE ÎMI ZICE : DOAMNE, DOAMNE, VA INTRA ÎN ÎMPĂRĂȚIA CERURILOR, CI CEL CE FACE VOIA TATĂLUI MEU CARE ESTE ÎN CERURI". . (Matei 22, 37-39).

Apostolul și Evanghelistul MATEI, este unul din cei doisprezece Apostoli aleși de Hristos. Înainte de a ajunge Apostol, a fost vameș și se numea LEVI. Din Martirologiul roman aflăm că a murit ca martir în Etiopia, fiind ars pe rug de păgâni. Din textele apocrife care vorbesc despre trecerea sa la cele veșnice, aflăm că a suferit moarte de martir în Pont. Scopul evanghelistului a fost să dovedească primilor cititori că HRISTOS ESTE MESIA cel prezis de profeți și în persoana Sa s-au îndeplinit toate vechile profeții. A făcut călătorii misionare în Persia și Etiopia.

 „Departe să fie de noi, orice ură și răzbunare, orice poftă de asuprire, orice instinct brutal! Să fim paznici ai civilizației, libertății și democrației, cărora avem să mulțumim renașterea noastră."

Valeriu Braniște (1869 - 1928), publicist, om politic, membru de onoare al Academiei Române

P.S. „Cercetați-vă pe voi înșivă dacă sunteți în credință; încercați-vă pe voi înșivă. Sau, nu cunoașteți voi singuri bine că Hristos Iisus este întru voi? Afară numai dacă nu sunteți netrebnici". (II Corinteni 13, 5).

„1001 CUGETĂRI" vol.XII

Lasă un comentariu