BANII ROMÂNIEI (LXIV) UN CAZ DE VULNERABILITATE A SIGURANȚEI NAȚIONALE, EVAZIUNEA ȘI CONTRAFACEREA LA ALCOOL

Valoarea adăugată a acestui studiu constă în faptul că evidențiază cheltuielile identificabile din sistemul de asigurări sociale de sănătate legate de consumul dăunător de alcool și cuantifică nivelul fondurilor publice cheltuite cu spitalizările cauzate de consumul dăunător de alcool la nivel național, estimând astfel povara financiară a celor mai costisitoare îngrijiri - cele de spitalizare continuă. De asemenea, studiul relevă lipsa unor servicii de sănătate necesare pentru controlul consumului dăunător de alcool, precum și unele deficiențe ale sistemului informațional de rutină în evidențierea efectelor acestuia.

Este inadmisibil să avem asemenea cazuri într-o economie aflată în proces de modernizare și integrare în piața Uniunii Europene.

Este intolerabil ca, mai departe, comercializarea nesupraveghetă a alcoolului să producă victime și traume. În absența unei culturi a consumului moderat și cunoașterii cerințelor minime de calitate, a contat chilipirul, ocazia de a procura un alcool de consum ieftin, la un preț atractiv.

Tocmai această „oportunitate" a prețului atractiv trebuie să dispară. Ea este consecința faptului că astfel de prețuri sunt posibile doar în condițiile unei piețe nefuncționale unde din cauza unei accizări exagerate producătorii legali și corecți nu pot face față concurenței neloiale a celor care produc fără a plăti impozitele și taxele datorate.

Sunt zeci de mii de oameni care își pierd locul de muncă din cauza existenței pieței negre.

Asta ca să nu mai vorbim despre uriașul prejudiciu adus statului și de pierderile înregistrate de companiile serioase, plătitoare de taxe.

În ritmul acesta vom rămâne fără o industrie românească producătoare de alcool.

Cât timp nu ia măsuri, statul le este complice evazioniștilor și producătorilor de contrafaceri. Trăim în raiul băuturilor spirtoase nefiscalizate. Datele și faptele de mai sus evidențiate de diferite surse, a căror obiectivitate și profesionalism nu pot fi contestate, arată pe deplin gravitatea situației în care ne aflăm nu numai din punctul de vedere al daunelor aduse producției și consumului intern de alcool dar și pierderile importante provocate bugetului.

Este o situație care demonstrează edificator de ce în România „nu sunt bani".

Pentru atentatul la desfășurarea normală a pieței alcoolului prin încălcarea principiului Uniunii Europene a liberei concurențe, pentru sabotarea producției legale românești a alcoolului și produselor de alcool, pentru pierderile importante de locuri de muncă, pentru deteriorarea stării de sănătate a populației, atât pentru creșterea gradului de dependență a ofertei de alcool pe piața românească față de import cât și pentru pierderile importante aduse veniturilor bugetului național, fenomenul evaziunii la alcool devine o evidentă vulnerabilitate a siguranței naționale.

„Statul român are multe să își reproșeze în sensul că trebuie să dovedească, prin politici publice și conduita funcționarilor de rang înalt și mic, că servește cetățeanul. Dar și cetățeanul, firmele care își onorează obligațiile, trebuie să reacționeze față de cei care nu respectă legea.

Trebuie făcut un efort comun de către toți cei de bună-credință pentru a sparge cercurile vicioase ale evaziunii și ale altor infracțiuni economice nu numai în domeniul alcoolului, dar și a altor domenii de activitate în amontele și avalul de producție și desfacere al acestuia.

Există oare acest efort?

(va urma)

Lasă un comentariu