SIGHIȘOARA - Punct final la extinderea și modernizarea stației de epurare

Recent, s-a făcut recepția la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Extindere și modernizare stație de epurare în municipiul Sighișoara, județul Mureș", parte a programului „Sistem integrat de reabilitare a sistemelor de alimentare cu apă și canalizare, a stațiilor de tratare a apei potabile și stațiilor de epurare a apelor uzate în localitățile de până la 50.000 locuitori", aprobat prin lege.

Costurile au fost suportate de către Compania Națională de Investiții în proporție de 78% și de către Municipiul Sighișoara în proporție de 22%. Termenul inițial de finalizare a fost anul 2009, contractul fiind însă reziliat în 2011, deoarece firma constructoare a intrat în insolvență. În 2015, în urma unei licitații, s-a încheiat un nou contract, cu o firmă din București, care a și finalizat lucrarea, a cărei garanție de bună execuție este de 3 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor, informează reprezentanții municipalității.

Lasă un comentariu