Metafizica, Lumina și... Ordinea lumii

„Un Dumnezeu fără suveranitate, fără providență și fără scop în operele Sale, nu ar fi decât destinul sau natura. Or dintr-o necesitate metafizică oarbă, care este pretutindeni și totdeauna aceeași, nu s-ar putea naște nicio variațiune. Toată această diversitate de lucruri, creată după locuri, după timpuri, care constituie ordinea și viața universului, n-a putut să fie reprodusă decât prin cugetarea și voința unei ființe, care în mod necesar este existența însăși prin sine însăși. NOI AVEM PE MOISI, PE PROFEȚI, ȘI APOSTOLI, CHIAR ȘI PE IISUS HRISTOS. DACĂ NU NE ÎNTOVĂRĂȘIM CU EI SUNTEM TOT AȘA NEVREDNICI DE IERTARE PRECUM AU FOST ȘI IUDEII".

Newton (1642-1727) „Din principiile sale matematice", vestit om de știință, matematician, astronom, alchimist, teolog, mistic, fizician, președinte „Royal Society". Este savantul aflat la originea teoriilor științifice care vor revoluționa știința în domeniul opticii, matematicii și în special al matematicii. A creat bazele mecanicii clasice, a contribuit la dezvoltarea calcului diferențial și integral.

„Împăratul Alexandru Macedon (356-323 î. Hr.) s-a dus odată să-l viziteze pe vestitul filosof grec Diogene (412-322 î. Hr.). Acesta ducea o viață de pustnic și locuia într-un butoi. Când a ajuns Alexandru Macedon cu suita lui i-a zis lui Diogene: «Cere de la mine, orice și îți voi da!» «NU-MI LUA CE NU-MI POȚI DA» a răspuns Diogene. Alexandru Macedon se așezase în calea soarelui și făcuse umbră. De aceea Diogene i-a cerut să nu-i ia ce nu-i putea da: «lumina soarelui»".

„Lumina" - 2011

***

„CREDINȚA ÎN DUMNEZEU" este absolut necesară pentru susținerea ordinii sociale. Dacă nu ar fi Dumnezeu, ar fi trebuit inventat; totuși însă, natura întreagă ne strigă că El există."

Dr. George Comșa - „1000 de pilde"

P.S. „Totdeauna să urmați cele bune unul față de altul și față de toți. Bucurați-vă pururea. Rugați-vă neîncetat. Dați mulțumire pentru toate, căci aceasta este voia lui Dumnezeu, întru Iisus Hristos, pentru voi. Duhul să nu-l stingeți. Proorociile să nu le disprețuiți. Toate să le încercați; țineți ce este bine". (I Tesaloniceni 5, 15-21).

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu