BUCURIA SUFLETULUI

Sunt parcă tot mai rare întâlnirile cu cântecul și jocul românesc autentic, pentru că o bună parte din obiceiurile și tradițiile noastre cele vechi, primite ca sfântă moștenire de la moșii și strămoșii noștri se pierd, nemaiavând cine a le duce mai departe, pentru că în satele noastre îmbătrânite, vlăguite de-acum, nu mai există tinerime dornică de joc și de cântecul nostru popular, cel curat, adevărat și simțitor a toate necazurile și bucuriile vieții.

Tocmai de aceea plânsu-mi-s-au ochii și lăcrimatu-mi-a sufletul meu și a celor care, mulți la număr, am fost prezenți la sărbătorirea, așa cum se cuvine, a 50 de ani de existență a Ansamblului Folcloric ,,DOINA" din Albești, în 11.11.2017, manifestare desfășurată pe parcursul multor ore de spectacol, în primitoarea sală a Căminului Cultural din localitate. Au onorat cu prezența lor ansambluri folclorice din împrejurimi și încă mult mai departe până la țărm de mare. Au fost prezenți primarii din împrejurimi, personalități ale vieții publice și culturale, președinți de ligi, fundații, asociații, societăți culturale, poeți, ziariști, televiziuni, francezii înfrățiți cu Albeștiul, toți și toate cele necesare care să cinstească, să înnnobileze și să dea importanța meritată unui asemenea moment.

Și am simțit și am văzut cu toții acolo, pe scenă, atâta culoare și frumos revărsată peste ochii sufletului nostru din frumosul și culoarea neasemuitului nostru port popular din zonă și din alte locuri, port popular care parcă dă măreție, fală și îl înnobilează pe purtător. Cine știe citi o ie va găsi acolo, în cusătura și culoarea ei, atâtea însemne purtătoare de informații transmise din generație în generație, ca și în tăblițele de la Tărtăria. Va mai găsi acolo sufletul celei care a cusut-o, cu toate bucuriile și tristețile ei, cu toate speranțele sale, locul său în societate, zona din care vine etc.

Și am mai văzut acolo, acea autentică și expresivă trăire a omului în jocul popular, venită din simțirea și dorința sufletului său de a se descătușa, de a se elibera, pentru a se simți în plutirea dansului, liber ca pasărea cerului. În joc este nu numai pasiune, nu numai frumusețe ci și multă noblețe, revărsare de energie, eleganță, trăire, forță, putere. Și mai presus de toate urmăriți numai jocul celor tineri și mai apoi jocul bătrânesc și veți desluși în ele toată înțelepciunea vieții, toată starea și trăirea vârstei omului, jale, bucurie, iubire, speranță și visare. Și asta pentru că, aici și aiurea, cântecul popular și jocul sunt o stare a sufletului fiecărui popor, care îl individualizează de alte popoare, esența a ceea ce el a acumulat de-a lungul istoriei sale, a ceea ce vrea să ne transmită.

Asta am văzut și am simțit noi, trăitorii unei clipe de noroc, aflați cu inima și sufletul alături de inima și sufletul celor din Ansamblul ,,Doina" Albești, într-o frumoasă zi de toamnă când, ei, sărbătoriții, s-au simțit a fi buric de lume. Și asta au și fost. Cinste lor și tuturor celor care se străduiesc să-i țină încă fala lumii.

,,La mulți ani!" vouă celor trăitori și purtători de frumos și bucurie pentru a fi leac și alinare sufletelor noastre întinate de toate păcatele acestor mincinoase vremi.

Lasă un comentariu