DIN VORBELE MEMORABILE ALE LUI PETRE ȚUȚEA

• Acum, mai la bătrânețe, pot să spun că fără Dumnezeu și fără nemurire nu există adevăr.

• Nu am fost și nu sunt antisemit, pentru că ar însemna să fiu anticreștin. Pentru că, să fim cinstiți, Christos nu e din Fălticeni.

• Există o carte a unui savant american care încearcă să motiveze științific Biblia. Asta e o prostie. Biblia are nevoie de știință cum am eu nevoie de Securitate.

• De creat, doar zeul creează, iar omul imită. Eu când citesc cuvântul „creație" - literară, muzicală, filozofică - leșin de râs. Omul nu face altceva decât să reflecte în litere, în muzică sau în filozofie petece de transcendență.

• A fi creștin înseamnă a coborî Absolutul la nivel cotidian. Numai sfinții sunt creștini absoluți. Altminteri, creștinismul, gândit real, e inaplicabil tocmai pentru că e absolut.

• Iisus Christos este eternitatea care punctează istoria.

• În fața lui Dumnezeu, geniul e văr primar cu idiotul.

• Binele și răul sunt conceptele pedagogiei lui Dumnezeu față de oameni.

• Eminescu, despre care Iorga spunea că-i expresia integrală a națiunii române, iar Blaga că reprezintă „ideea platonică de român", e românul absolut. L-am definit eu: sumă lirică de voievozi.

• Dumnezeu e român. Sau dacă nu, sunt împotriva lui.

• Mare noroc că există oameni care sunt idioți! Funcția idiotului e pozitivă, pentru că fără el n-am înțelege nici geniul, nici normalitatea. Păi cum am cunoaște noi un om pe care-l numim desăvârșit dacă n-ar fi prezenți ăștia, idioții?

• Legionarismul era în înseși ideile epocii, dar legionarismul nu putea să iasă câștigător deoarece avea la baza lui o eroare - naționalismul absolut, care este impracticabil. De la excesul de naționalism li s-a tras sfârșitul legionarilor.

• Am dorit dintotdeauna să fac o teză de doctorat cu tema „Aflarea în treabă ca metodă de lucru la români".

• Poporul român nu e cu nimic inferior poporului german sau francez. Că n-avem un Goethe, dar avem un Eminescu. Din punct de vedere politic, vifornița din spațiul în care s-a desfășurat istoric poporul român ne arată că suntem unul din marile popoare ale Europei. Care cronicar spune, Costin, parcă - n-am fost noi „în calea răutăților"? A reușit vreo invazie să-și impună stilul și credințele aici?

 

 

Lasă un comentariu