Cinstire... Maicii Domnului

„Iisus Hristos a intrat odată într-un sat, iar o femeie, cu numele Marta, L-a primis în casa ei. Și ea avea o soră ce se numea Maria, care așezându-se la picioarele Domnului, asculta cuvântul Lui.

Iar Marta se silea cu multă slujire și, apropiindu-se, a zis: Doamne, au nu socotești că sora mea m-a lăsat singură să slujesc? Spune-i deci să mă ajute. Și răspunzând Domnul i-a zis: «Marto, Marto, te îngrijești și pentru multe te silești; Dar un lucru trebuie să știi: căci Maria partea cea bună și-a ales, care nu se va lua de la ea».

Și când zicea Iisus acestea, o femeie din mulțime, ridicând glasul, I-a zis: «Fericit este pântecele care te-a purtat și fericiți sunt sânii pe care i-ai supt». Iar El a zis: «Așa este dar FERICIȚI ȘI CEI CE ASCULTĂ CUVÂNTUL LUI DUMNEZUE ȘI-L PĂZESC»".

Luca 10, 38-42; 11, 27-28

***

„INTRAREA ÎN BISERICĂ A MAICII DOMNULUI a fost primul semn din rânduiala bunăvoinței lui Dumnezeu de a mântui neamul omenesc. Maica Domnului s-a născut prin rugăciune, a petrecut 12 ani la Templu numai în Post, în rugăciune și în neîntinată feciorie. Ea și acum se roagă împreună cu toți sfinții în bisericile noastre, pentru noi, pentru mamele și copiii noștri, pentru toți cei ce cred în Dumnezeu și iubesc poporul credincios. Ea a fost dusă la trei ani în Biserica din Ierusalim, în Biserica Domnului să se roage, să vorbească cu Dumnezeu și cu îngerii, să se îndumnezeiască, să se facă biserică vie a Duhului Sfânt, să se pregătească pentru a naște pe pământ pe Iisus Hristos, Mântuitorul lumii."

Ilie Cleopa (1912-1998), duhovnic renumit, vizionar arhimandrit, stareț, scriitor, autodidact

***

„În biserica slavei Tale stând, în cer a sta ni se pare, Născătoare de Dumnezeu, ceea ce ești ușă cerească, deschide nouă ușa milei tale. Astăzi, înaintea însemnarea bunăvoinței lui Dumnezeu și propovăduirea mântuirii oamenilor, în Biserica lui Dumnezeu luminat Fecioara Maria se arată și pe Hristos mai înainte Îl vestește. Acesteia și noi cu mare glas să-i cântăm: «Bucură-te plinirea rânduielii Ziditorului!»"

P.S. Și a zis Maria: „Mărește sufletul meu pe Domnul, și s-a bucurat duhul meu de Dumnezeu, Mântuitorul meu, că a căutat spre smerenia roabei sale. Că, iată de acum mă vor ferici toate neamurile"

(Luca 1,46-48).

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu