Patria, Creația și... Hristos

„Iisus Hristos Domnul nostru este peste tot, (omniprezent). Amintirea Lui e vie pretutindenea, pe zidurile bisericilor și în școli, pe vârfurile clopotnițelor și ale munților, pe toate drumurile, la căpătâiul paturilor și al mormintelor. Distrugeți ferestrele din biserici, luați icoanele din altar și de prin case; viața lui Iisus umple muzeele și bibliotecile. Dați foc liturghierelor și cărților de rugăciuni: Îi veți descoperi numele și cuvintele în toate cărțile literaturilor. Chiar și cei ce-L blesteamă nu fac decât să mărturisească, fără să vrea, prezența Lui".

Giovanni Papini (1881-1956), critic literar, jurnalist, poet, eseist, romancier italian

***

„Cât de mare să fie pasiunea noastră pentru studiul omului, această capodoperă a CREAȚIEI, a cărui structură atât de delicată, și în același timp atât de rezistentă, ne arată atâta armonie în întreg și atâta perfecțiune în amănunt! La vederea acestei minunate organizări, în care totul a fost prevăzut și coordonat, cu o pricepere și cu o înțelepciune infinite... care este anatomistul care să nu fie împins să strige, cu Galien, că o carte de anatomie este cel mai frumos imn ce i-a fost dat omului să-l cânte în cinstea CREATORULUI-DUMNEZEU".

Cruveilhier Jean (1791-1874), medic și anatomist francez, unul din creatorii anatomiei patologice. A fost primul care a descris scleroza în plăci. A scris foarte multe tratate de medicină.

***

„Nu fiți răi și nerecunoscători către muma (mama) noastră Patrie; Întindeți-i o mână de scăpare, căci cel ce nu conoaște pe mumă-sa (patria) și se depărtează de la sânul ei, acela nenorocit va fi și chinuit va fi sufletul lui".

Gheorghe Magheru (1802-1880), general și om politic

P.S. Așa zice Domnul Savaot: „Dacă vei umbla în căile Mele și de vei păzi poruncile Mele, atunci tu vei cârmui casa Mea și vei păzi curțile Mele, și Eu îți voi da ție dregătorie pentru slujitorii Mei de aici" (Zaharia 3,7).

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu