Până la 20 decembrie, ANGAJATORII, OBLIGAȚI SĂ NEGOCIEZE SALARIILE BRUTE CU ANGAJAȚII

Pentru a asigura ajustarea salariilor brute în condițiile transferului contribuțiilor de la angajator la angajat astfel încât salariații să obțină și după 1 ianuarie 2018 cel puțin aceleași venituri salariale nete pe care le au în prezent, toți angajatorii din România, indiferent de numărul salariaților, sunt obligați ca, până la data de 20 decembrie 2017, să poarte negocieri cu aceștia.

Măsura este prevăzută în art. VII din OUG nr. 82/2017 pentru completarea și modificarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 902, din 16 noiembrie 2017, prin care s-au introdus mai multe derogări de la Legea nr. 62/2011 a dialogului social.

Însă, Consiliului Național al Întreprinderilor Private Mici și Mijlocii din România (CNIPMMR) reclamă modul total netransparent în care OUG nr. 82/2017 a fost adoptată, în lipsa unui dialog cu confederațiile patronale reprezentative din România, cu atât mai mult cu cât au fost stabilite obligații noi pentru toți angajatorii.

„Acest act normativ introduce noi obligații pentru IMM-uri, respectiv:

Firmele cu mai puțin de 21 de angajați, obligate și ele să demareze negocieri colective - Legea nr. 62/2011 stabilește faptul că negocierea colectivă este obligatorie numai la nivel de unitate, cu excepția cazului în care unitatea are mai puțin de 21 de angajați. Astfel, angajatorii care au mai puțin de 21 de angajați vor fi obligați să deruleze până cel târziu în data de 20 decembrie negocieri colective cu angajații, deși nu sunt familiarizați cu procedura acestora, ceea ce poate genera probleme suplimentare.

Contractele colective de muncă aflate încă în vigoare vor fi renegociate - În cazul IMM-urilor cu mai mult de 21 de salariați și care au încă contracte colective de muncă în vigoare, se încalcă acordul de voință al părților care au semnat deja acest document, el fiind în vigoare și producând efecte pentru ambele părți. Totodată, se acordă salariaților un motiv pentru a declanșa greva, având în vedere negocierile pentru includerea în contractele colective de muncă a dispozițiilor OUG nr. 79/2017.

Termenul stipulat pentru derularea negocierilor colective este prea scurt - Termenul acordat, de o lună, pentru derularea negocierilor colective, în perioada 20 noiembrie - 20 decembrie 2017, este unul forțat, în condițiile în care Legea nr. 62/2011 prevede un termen de 60 de zile calendaristice, care poate fi prelungit doar prin acordul părților.

Este încălcată voința angajaților care nu doresc să constituie un sindicat la nivelul unității - În loc ca negocierea să aibă loc cu reprezentanții aleși ai angajaților, după cum prevede Legea nr. 62/2011, noul act normativ publicat săptămâna trecută în Monitorul Oficial stabilește că la negociere pot participa reprezentanții federației sindicale reprezentative în sectorul de activitate împreună cu reprezentanții salariaților. Astfel, este încălcată voința angajaților care nu doresc să constituie un sindicat la nivelul unității și nici să se afilieze unui sindicat reprezentativ în sectorul de activitate în care firma activează. Mai mult, sunt introduși în procesul de negociere reprezentanții confederațiilor sindicale reprezen-tative, alături de reprezentanții salariațiilor, în întreprinderi în care nu există niciun sindicat constituit.

Negocierea colectivă poate viza orice aspect, nu doar cele ce țin de transferul contribuțiilor sociale - Din formularea utilizată în OUG nr. 82/2017 referitoare la obligativitatea negocierii colective pentru punerea în aplicare a prevederilor OUG nr. 79/2017 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, rezultă că angajatorii și angajații pot negocia orice aspect cuprins în acest act normativ, și nu doar cele legate de transferul contribuțiilor de la angajator la angajat.

În plus, aprobarea, în lipsa oricărui dialog social, a OUG nr. 82/2017, stabilindu-se noi obligații pentru IMM-uri, coroborat cu faptul că OUG nu este semnată de ministrul pentru dialog social, arată disperarea Guvernului de a găsi soluții nerealiste la problemele generate de transferul contribuțiilor de la angajator la angajat", arată CNIPMMR, într-un comunicat de presă.                 

Lasă un comentariu