PENSIILE DE INVALIDITATE POT FI CUMULATE CU ALTE VENITURI

Conform Legii nr. 217/2017 pentru completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, apărută în Monitorul Oficial nr. 908, din 20 noiembrie 2017, cei care beneficiază de pensie de invaliditate au posibilitatea să cumuleze cu aceasta și venituri realizate din unele activități dependente sau din activități independente.

Pentru amănunte legate de aceste noi reglementări, ne-am adresat doamnei Eugenia Neagoe, președinte executiv al Casei de Pensii Mureș, domnia-sa declarându-ne:

„În sistemul public de pensii, pot cumula pensia cu venituri realizate din activități dependente (orice activitate desfășurată de o persoană fizică într-o relație de angajare), indiferent de nivelul acestora, următoarele categorii de pensionari: pensionarii pentru limită de vârstă; nevăzătorii; pensionarii de invaliditate de gradul III, precum și copiii, pensionari de urmaș, încadrați în gradul III de invaliditate; copiii până la vârsta de 16 ani sau dacă își continuă studiile, fără a depăși vârsta de 26 ani, pensionari de urmaș; pensionarii care realizează venituri în calitate de consilieri locali sau județeni.

Aceste categorii vor putea cumula pensia de invaliditate cu veniturile din activitățile dependente, cu excepția veniturilor obținute dintr-un contract de muncă, a celor obținute de funcționarii publici sau de persoane în funcții elective, legislative sau judecătorești.

Totodată, în sistemul public de pensii pot cumula pensia cu venituri realizate din activități dependente pensionarii de invaliditate încadrați în gradul I sau II de invaliditate, precum și pensionarii de urmaș încadrați în gradul I sau II de invaliditate; pensionarii beneficiari ai unei pensii anticipate sau ai unei pensii anticipate parțiale; soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș.

Pensionarii pot cumula pensia cu venituri realizate din activități independente (orice activitate desfășurată de către o persoană fizică în scopul obținerii de venituri), astfel cum sunt reglementate de Codul Fiscal, indiferent de nivelul acestora.

Soțul supraviețuitor, beneficiar al unei pensii de urmaș, poate cumula pensia cu venituri din activități dependente desfășurate în următoarele situații: pe bază de contract individual de muncă; funcționarii publici; activități desfășurate în funcții elective, numite în cadrul autorității executive, legislative ori judecătorești, pe durata mandatului, precum și membrii cooperatori dintr-o organizație a cooperației meșteșugărești, dacă acestea nu depășesc 35% din câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat".

Prin urmare, și veniturile din activități independente, cum ar fi cele obținute de persoanele fizice autorizate, vor putea fi obținute de pensionar fără ca acesta să piardă temporar dreptul la pensia de care beneficiază.

 

Lasă un comentariu