Un gând curat

Distribuie pe:

Vrednici și de toată lauda sunt toți cei care ostenesc în robia cuvântului pentru a-l face literă de carte, ca mai apoi, în mângâierea unui vers, ori a unei fraze frumos meșteșugite, el să se prefacă în leacul cel a toate vindecător pentru inima și sufletul nostru cel întinat de-acum cu nevolnicele păcate ale acestei mincinoase vremi pe care o trăim acum.

Isprăvitorii acestei miraculoase transformări a cuvântului în litera unei cărți sunt scriitorii și poeții, oameni buni, smeriți, sensibili și simțitori, pe care El, Măritul, i-a dăruit cu har pentru a deveni aici, în această trecătoare lume, mângâietori de suflete.

Joi, 30.11.2017, la Cluj-Napoca, în prezența majorități președinților de filiale, a avut loc ședința de alegere a noului Comitet Director al Ligii Scriitorilor Români, ședință ce a coincis cu împlinirea a 10 ani de la înființarea L.S.R. Pornită din inițiativa unor oameni inimoși ce au vrut să strângă în jurul lor scriitorimea română și conduși de harnicul președinte AL. FLORIN ȚENE, L.S.R a ajuns să numere astăzi peste 2.500 de membri, grupați în 38 de filiale aflate în țară și străinătate.

Prin votul unanim al membrilor săi, scriitorul și poetul AL. FLORIN ȚENE a fost reales în funcția de președinte a L.S.R., funcție care îl onorează și îi răsplătește munca depusă zi de zi în folosul ligii, iar IONUȚ ȚENE, cel care conduce și destinul cultural al municipiului Cluj-Napoca, a fost ales vicepreședinte. Inspirată și meritată alegere a unui om tânăr, talentat scriitor, harnic, angajat, activ, ce s-a implicat și până acum în problemele L.S.R. și care va urma cu siguranță exemplul tatălui său. Frumoasă familie care, împreună cu doamna TITINA ȚENE, trăiește trup și suflet pentru ligă.

Din partea noastră îi dorim domnului președinte AL. FLORIN ȚENE și familiei sale multă sănătate, putere de muncă, care cu siguranță se vor întoarce în folosul nostru, iar noului Comitet Director ales, împliniri în toate câte și-a propus a întreprinde, spre promovarea atâtor talente literare pe care le are L.S.R.

Iar pentru membrii noștri un gând sincer și curat, izvorât din fântâna sufletului, cu îndemnul de a scrie, de a-și cheltui talantul primit în folosul și fala acestui jertfitor și atât de răbdător neam românesc.

Lasă un comentariu