Cartea, Dragostea şi... Demnitatea

Distribuie pe:

„Am început să-mi desăvârşesc arta imaginându-mi că nu există niciun profesor în toată lumea capabil să mă înveţe, şi că ar trebui să capăt eu însumi cunoştinţele în acest scop. Singura carte pe care am studiat-o a fost cartea naturii scrisă de degetul lui Dumnezeu. Tot ce se întâmplă pe lume se produce din voinţa lui Dumnezeu. Conştiinţa este facultatea pe care am primit-o de la Dumnezeu şi în care trebuie să vedem propriul nostru chip. De aceea se cuvine să facem doar ce ne învaţă conştiinţa, nimic altceva. Cel care îl vede pe Dumnezeu în lucrurile sale şi crede în el văzându-le, acela cu adevărat este un om bogat".

Philippus Aoreolus Theophrastus Bombastus von Hohenheim (Paracelsus) (1493-1541), celebru alchimist, astrolog, teolog, filosof elveţian. A fost iniţiatorul mişcării iatrochimice. Tatăl său a fost medic, de la care a primit primele noţiuni de chirurgie şi medicină. La 16 ani intră la medicină la Universitatea din Basel, după care se mută la Viena. Este unul din primii alchimişti din Evul Mediu. În anul 1516 obţine doctoratul în medicină la Universitatea din Ferrara. Se considera un Doctor al Divinităţii (D.D.), convins că credinţa religioasă trebuie tratată în interiorul fiinţei umane, la un nivel intim, nu colectiv.

***

„Iubiţilor, să ne iubim unul pe altul, pentru că dragostea este de la Dumnezeu şi oricine iubeşte este născut din Dumnezeu şi cunoaşte pe Dumnezeu. Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire".

SIMON PETRU (SFÂNTUL PETRU), (1 - 67 d. Hr), primul episcop al Antiohiei. În folclor este numit SÂMPETRU. A fost pescar din Betsaida, o localitate pe malul nordic al lacului Ghenizaret, astăzi fiind în Siria, unul din primii discipoli ai lui Iisus Hristos din Nazaret. Simon Petru este considerat în mod tradiţional ca unul din cei doisprezece apostoli. A fost fratele mai mare al apostolului ANDREI, „Apostolul ROMÂNIEI"

***

„Nu este lucru greu să pari mare în haina pompoasă a puterii şi demnităţii regale, însă este mare lucru, ba chiar covârşitor de mare, să rămâi MARE în mijlocul înjosirii şi al hulei. („La Picioarele Mântuitorului", vol II)

Anton Huonder (1858-1926), teolog şi scriitor elveţian de expresie germană

P.S. „Păziţi-vă fiecare de prietenul vostru şi nu vă încredeţi în niciunul din fraţii voştri, că fiecare frate pune piedică celuilalt şi fiecare prieten împrăştie clevetiri. Ca un arc îşi încordează limbile lor pentru minciună şi se întăresc pe pământ prin nedreptate, că trec de la rău la mai rău şi pe Mine nu mă cunosc , zice Domnul" (Ieremia 9, 3-4).

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu