Sfântul Apostol Andrei şi Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna, cinstiţi cu mare evlavie la Reghin

Distribuie pe:

În sfânta şi luminata zi de joi, 30 noiembrie 2017, Biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel" din Reghin i-a cinstit în chip deosebit pe Sfântul Apostol Andrei, cel întâi chemat, ocrotitorul României şi pe Sfântul Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, prilej de sărbătoare sfântă, rugăciune profundă şi înălţare duhovnicească. Menţionăm faptul că o parte din moaştele Sfântului Andrei Şaguna se află spre cinstire şi închinare la această măreaţă biserică din Reghin, o „catedrală a credinţei reghinene", care are ca al doilea hram pe acest mare sfânt ierarh. Cu acest prilej, mulţime mare de credincioşi a luat parte la sfânta slujbă. Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie a fost oficiată de un sobor de preoţi format din: Pr. Paroh Daniel Ciolocoiu şi Pr. Ilie Damian. La sfârşitul Sfintei Liturghii, în cuvântul de învăţătură, Părintele Daniel Ciolocoiu a vorbit credincioşilor despre acest măreţ praznic. Prin cuvântul de învăţătură al sfinţiei sale, Părintele Daniel Ciolocoiu a sădit în sufletele celor prezenţi dragostea de Dumnezeu, de Sfânta Biserică, a semănat cuvântul Evangheliei pentru a aduce mângâiere sufletească, întărire în credinţă şi înălţare duhovnicească. A participat o mulţime mare de credincioşi reghineni, fiind de faţă şi doamna Ec. Maria Precup, primarul municipiului Reghin şi Pr. Valentin Vârva, protopopul Reghinului. La această sfântă sărbătoare a contribuit şi recitalul de colinde susţinut de: Corul Parohiei „Petru Maior" Reghin, Maria Neag şi distinsa doamnă a cântecului popular românesc Leontina Pop, care a i-a încântat pe cei prezenţi atât prin pricesnele cântate la Sfânta Liturghie, cât şi prin minunatele colinde susţinute în concert.

Invitat la această sărbătoare de suflet, teologul şi istoricul prof.dr. Florin Bengean a ţinut o prelegere în cadrul căreia a vorbit despre importanţa acestei sărbători, pentru ca apoi să se refere pe larg la vasta personalitate şi operă desfăşurată pe multiple planuri a Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Mitropolitul Transilvaniei, care reprezintă în istoria poporului român o permanenţă a sfinţeniei, a dragostei, a credinţei puternice, a bunei înţelegeri, a unităţii de neam, credinţă şi limbă a tuturor celor care simt românismul în cuget, în inimă şi în gând.

Credinţa în Hristos, aşa cum au privit-o Sfântul Apostol Andrei şi Sfântul Ierarh Andrei Şaguna e o putere tutelară, care a vegheat de secole şi lucrează mai mult ca orice pentru demnitatea morală şi pentru cele mai de preţ interese ale omenirii, iar Evanghelia, propovăduită de Sfinţii Apostoli, are o virtute tainică, ceva care lucrează cu putere, o căldură care înrâureşte asupra minţii şi pătrunde totdeauna inima. Evanghelia nu-i numai o carte, ci o fiinţă vie cu o activitate şi o putere care învinge tot ce-i stă împotrivă. Sufletul pătruns de frumuseţea Evangheliei nu-şi mai aparţine, ci Dumnezeu devine stăpânul lui absolut.

Sfântul Apostol Andrei a fost dintotdeauna şi va rămâne peste veacuri drept ocrotitorul poporului român dreptcredincios. Prin el, poporul român s-a născut creştin. Românismul şi creştinismul nostru sunt născute şi crescute în chip firesc, încet şi tainic.

Sfântul Mitropolit Andrei Şaguna este unul dintre cei mai de seamă ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române din toate timpurile, şi în acelaşi timp una dintre personalităţile de marcă ale istoriei Transilvaniei. Om de cultură superioară, iluminist de mare prestigiu, îndrumător priceput al învăţământului românesc şi al instituţiilor culturale ale românilor transilvăneni, diplomat iscusit, organizator neîntrecut al Bisericii sale, păstor cu dragoste adâncă faţă de fiii săi sufleteşti, mitropolitul Andrei Şaguna, prin marile sale realizări, poate fi considerat unul dintre cei mai străluciţi ierarhi ai ortodoxiei româneşti. Pentru toate faptele sale măreţe cât şi pentru viaţa sa desăvârşită Mitropolitul Andrei Şaguna al Transilvaniei a fost canonizat, fiind trecut în rândul sfinţilor.

Joi 30 noiembrie 2017, aceşti doi mari sfinţi, aceste două emblematice figuri sfinte ale neamului românesc au fost cinstite la Reghin cu evlavie, smerenie, credinţă şi firească închinăciune. Aceasta a fost o zi de mare praznic pentru reghineni, o sărbătoare binecuvântată, un moment de bucurie sfântă, de înălţare sufletească şi împlinire duhovnicească.

Biserica cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel", din Parohia Ortodoxă Română „Petru Maior" Reghin, este amplasată într-un loc minunat, de unde străjuieşte spre sufletele credincioşilor. Parohia aceasta este păstorită de vrednicul şi harnicul preot Daniel Ciolocoiu, părintele duhovnicesc al tuturor care trec pragul acestui locaş de închinăciune, şi care şi-a format deja un nume bun, nume care va rămâne mărturie peste veacuri. Slujeşte cu credinţă sinceră şi deosebit de multă evlavie Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos, împlinind cuvintele Sfântului Apostol Pavel care zice: „Fiţi următori mie precum şi eu sunt lui Hristos" (I Cor.11,1). Figura părintelui Daniel Ciolocoiu, prin osârdia şi râvna sa, este pilduitoare şi poate constitui un izvor viu de lumină şi de credinţă pentru preoţi şi credincioşi.

 

Lasă un comentariu