Conferinţă internaţională despre dialogul multicultural

Distribuie pe:

Institutul de Studii Multiculturale„Alpha", în parteneriat cu Institutul de Cercetări socio-umane „Gheorghe Şincai" al Academiei Române şi cu Universitatea „Dimitrie Cantemir" din Târgu-Mureş, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din Romania şi cu revista „Vatra", organizează, în perioada 9-10 decembrie a.c., la Universitatea „Dimitrie Cantemir" din Târgu-Mureş, con-ferinţa internaţională Literatură, discurs şi dialog multicultural, ediţia a V-a, conferinţă care se integrează, prin paleta largă de teme şi subiecte abordate, în preocupările constante ale comunităţii academice târgumureşene de a favoriza desfăşurarea unor manifestări ştiinţifice de amploare şi prestigiu, care pun în dezbatere probleme de strictă actualitate ale epocii contemporane. Conferinţa beneficiază de prezenţa unor profesori reputaţi, cercetători, doctoranzi de la universităţi şi institute de cercetare din România şi din străinătate. Deschiderea festivă a lucrărilor conferinţei se va desfăşura în data de 9 decembrie, de la ora 10, în Sala A22, a Universităţii „Dimitrie Cantemir". Vor rosti alocuţiuni prof.univ.dr. Iulian Boldea, Director al Institutului de Studii Multiculturale Alpha, prof.univ.dr. Cornel Sigmirean, Director al Institutului de Cercetări socio-umane „Gheorghe Şincai" al Academiei Române şi prof.univ.dr. Mircea Simionescu, Rectorul Universităţii „Dimitrie Cantemir" din Târgu-Mureş. În plenul conferinţei, Prof.univ.dr. Cornel Sigmirean, reputat istoric, Preşedinte al Senatului Universităţii „Petru Maior", va susţine o conferinţă despre Marea Unire de la 1918, sub titlul deosebit de incitant 1 Decembrie 1918: aspiraţii, adeziuni şi memorie. Conferinţa va continua cu lucrările pe secţiuni, în cadrul cărora vor fi susţinute comunicări ştiinţifice din domenii precum literatură, lingvistică, comunicare, relaţii publice, ştiinţe politice şi relaţii internaţionale, jurnalism, psihologie, sociologie, istorie şi studiul mentalităţilor, ştiinţele educaţiei şi ştiinţe sociale. Aceste comunicări, de o certă relevanţă ştiinţifică şi culturală, vor fi susţinute de personalităţi ale vieţii academice naţionale şi internaţionale şi vor sublinia relaţia dintre comunicare, discurs şi multiculturalism, din perspectiva unei abordări interdisciplinare, constituindu-se într-un moment important de împlinire şi bilanţ al cercetării ştiinţifice de înalt nivel. Trebuie remarcat, de asemenea, faptul că volumul conferinţei va fi supus evaluării pentru a fi indexat în catalogul Web of Science, cea mai importantă bază de date ştiinţifice internaţională. Prin amploarea dezbaterilor şi prin anvergura personalităţilor participante, conferinţa internaţională Literatură, discurs şi dialog multicultural se va constitui, suntem convinşi, într-un moment de referinţă al cercetării ştiinţifice din spaţiul românesc.

Asociaţia pentru Cultură, Multimedia şi Educaţie Democratică Alpha are, ca entităţi subordonate, Editura Arhipelag XXI, Revista Journal of Romanian Literary Studies, revistă indexată în mai multe baze de date internaţionale, Revista de cultură Alpha şi Institutul de Studii Multiculturale Alpha, prin care au fost organizate mai multe conferinţe internaţionale în ultimii ani, conferinţe care s-au bucurat de un real succes, de prestigiu şi notorietate.

Lasă un comentariu