Omul, Școala și... Domnul

Distribuie pe:

„DUMNEZEU, în toate ne ajută, în toate ne este de folos; și ca OM, și ca DUMNEZEU; ca Dumnezeu ne iartă păcatele, iar ca Om ne învață cum să nu păcătuim. E de la sine înțeles ca omul să fie iubit de Dumnezeu (pentru faptele lui), pentru că este făptura Lui. Pe toate celelalte le-a făcut prin poruncă, dar pe om l-a făcut cu mâinile Lui și i-a insuflat ceva propriu (viața, sufletul)".

Sfântul Clement Alexandrinul (150-215), membru al Bisericii Ortodoxe din Alexandria, a fost primul teolog creștin. Cel mai cunoscut discipol al său a fost Origen. În timpul persecuțiilor lui Septimius Sever (202-203) a plecat în refugiu în Cappadocia și apoi în Ierusalim unde scrie o parte din opera sa. Ceea ce a fost important în opera sa, a fost încercarea sa de a uni filosofia greacă cu creștinismul. El a arătat că filosofii datorează o mare parte din cunoașterea lor scrierilor din Vechiul Testament și își exprimă o convingere personală când descrie filosofia ca o acțiune directă a Logosului Divin, lucrând prin aceasta la fel de bine ca și prin lege, ca și prin revelația direct din Evanghelie, pentru a comunica oamenilor adevărul.

***

„ÎN ȘCOALĂ STĂ ÎNSĂȘI MĂRIMEA ȘI SLAVA UNUI POPOR"; O școală bună face în scurtă vreme obști bune, cetățeni buni, nații deștepte ; singur cu ajutorul școlii e cu putință poporului a se ridica din ignoranță și a merge spre bunăstarea pe care o merită. Ea este locul științelor; din școală ies razele luminătoare de duhurile omenești, în școală ca într-o grădină mult roditoare se seamănă sămânța cea cerească a virtuții în tinerile inimi ale școlarilor.

Gheorghe Barițiu (1812-1893), om politic, istoric, publicist, participant și vicepreședinte al Marii Adunări de la Blaj din anul 1848

***

„CÂT EȘTI DE MARE DOAMNE! ȘI CÂT DE ADMIRABILE SUNT OPERELE TALE! GLORIFICAȚI-L PE DOMNUL, PUTERI, ELOIMI, ANGELI!" („Anatolida" - Imnul crației)

Ion Heliade Rădulescu (1802-1872), scriitor, filolog, om politic, tipograf, editor, poet, prozator, critic, membru fondator al Academiei Române și primul său președinte, considerat cea mai importantă personalitate din cultura română prepașoptistă, membu în guvernul provizoriu al revoluției din 1848 din Țara Românească.

„1001 CUGETĂRI" vol. XII

Lasă un comentariu