Cartea - Monica Bengean, despre Nicolae Titulescu

Distribuie pe:

Cartea doamnei Monica Bengean intitulată Nicolae Titulescu - diplomat, profesor, jurist, om politic român - 135 de ani de la nașterea sa -, reprezintă un frumos omagiu și prinos de profundă cinstire adus marelui bărbat de stat, diplomat, profesor, jurist, om politic român Nicolae Titulescu, când se împlinesc 135 de ani de când această figură emblematică a neamului românesc vedea lumina zilei. Cartea de față are la bază o lucrare de disertație susținută de autoare în anul 2010 în cadrul Studiilor Postuniversitare de la secția Bibliologie, Biblioteconomie, și Știința Informării din cadrul Facultății de Istorie și Filosofie a Universității „Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca.

Referitor la structura acestei cărți, putem spune că autoarea surprinde în paginile lucrării cele mai importante aspecte legate de personalitatea și realizările marelui om de stat care a fost Nicolae Titulescu.

Cartea se deschide cu o introducere extrem de consistentă, documentată și bine argumentată. În capitolul I, intitulat Nicolae Titulescu - Diplomatul și omul politic, sunt prezentate aspecte foarte interesante, precum: Biografia personalității, Diplomatul și omul politic, ministrul de Finanțe, ministrul de Externe. În capitolul II, care poartă titlul Nicolae Titulescu în memoria istoriei, autoarea prezintă de asemenea o serie de lucruri atractive și impresionante, precum: Orator și publicist, Aprecierile contemporanilor „prieteni sau dușmani", Considerațiuni ale istoriei contemporane (după 1990). Lucrarea cuprinde, în partea sa de final, concluzii extrem de bine alcătuite și gândite, o bibliografie selectivă extrem de vastă și de consistentă, precum și o serie de anexe care vin să completeze elementele prezentate în lucrare.

Cartea aceasta reprezintă o lucrare importantă pentru istoriografia românească contemporană întrucât ea vine să completeze și să contureze personalitatea marelui bărbat al neamului românesc - Nicolae Titulescu.

Cartea aceasta este rodul muncii și cercetărilor asidue ale doamnei Monica Bengean desfășurate cu sârg și dăruire în ogorul atât de vast al culturii române, pentru a evidenția adevărul istoric, de a-l scoate la lumină și de a-l pune la îndemâna tuturor celor care se preocupă de cunoașterea trecutului istoric al neamului românesc, de propovăduirea dreptății și a adevărului istoric.

Precum spunea și autoarea în această lucrare, Nicolae Titulescu a adus în arena politicii României un intelect strălucit, cultivat la cele mai înalte cote, o gândire străfulgerată mai adesea de geniu, o perspectivă cuprinzătoare asupra rosturilor românești și asupra vocației României în lumea contemporană, un simț al istoriei și o dăruire exemplară, în slujba marilor cauze naționale și europene, a idealurilor generoase pe care lumea și le asumase la început de secol.

Nicolae Titulescu trebuie să ocupe un loc important în istoria diplomației europene și mondiale, întrucât a fost un om politic de o mare vocație pusă în serviciul păcii, într-o zonă cu potențial conflictual deosebit precum Balcanii, un apărător al dreptului internațional, un bun cunoscător al relațiilor internaționale și inițiatorul relațiilor diplomatice ale României cu țările latino-americane.

Ceea ce caracterizează personalitatea acestui mare om politic erau calitățile intelectuale și morale cu totul excepționale, avea viziunea viitorului. Nicolae Titulescu a utilizat cu măiestrie întreaga gamă a mijloacelor și posibilităților licite oferite de diplomația timpului său pentru a realiza o informare multilaterală, obiectivă și verificată, derivând, de regulă, de la cele mai prestigioase personalități, asupra problemelor care prezentau interes major pentru statul român, susceptibile a servi la luarea unor decizii la nivel guvernamental, în interesul statelor prietene sau aliate.

 

Întreaga activitate diplomatică a lui Nicolae Titulescu a avut în vedere afirmarea intereselor României pe plan internațional, consolidarea Marii Uniri, constituirea unor sisteme de securitate colectivă care să garanteze integritatea și securitatea României, păstrarea climatului de pace în Europa.

Lucian Blaga spunea: „Titulescu este cea mai strălucită inteligență ce-am întâlnit-o în viață. Un fel de întrupare a inteligenței…"! Jaques de Launay îl caracterizează astfel: „Ca toți marii oratori, Titulescu nu se mulțumește numai să fie bine înfipt în terenul discuției. Firește, poartă discuții polemice, mânuiește ironia, manevrează cu spirit, strivește cu logica sa, nu ignoră niciunul din mijloacele pe care arta cuvântului le pune la îndemâna celor aleși".

Considerăm că această carte a doamnei Monica Bengean este extrem de binevenită, ea vine să contureze încă o dată vasta personalitate și marile realizări ale ilustrului înaintaș Nicolae Titulescu, acum când se împlinesc 135 de ani de la nașterea acestuia.

Studiind activitatea lui Nicolae Titulescu se desprinde constatarea că acest eminent diplomat a contribuit cu competență și strălucire la definirea acestor principii, la elaborarea unor idei noi, care completându-le pe cele anterioare, au îmbogățit dreptul internațional, practica diplomatică și au constituit punți îndrăznețe spre viitor. Departe de a-și pierde actualitatea, principiile pentru care el a militat devin din ce în ce mai mult stâlpii principali ai edificiului relațiilor internaționale.

Lasă un comentariu