Inspectorii fiscali ar putea beneficia de prime consistente din banii recuperați în urma controalelor!

Distribuie pe:

Pe site-ul oficial al Ministerului Finanțelor Publice, a fost postat un proiect de ordonanță de urgență, conform căruia Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) va putea reține, ca venituri proprii, o cotă de 15% din sumele obținute în urma controalelor, bani care vor fi utilizați pentru acordarea de premii personalului fiscului.

„Începând cu anul 2018, Agenția Națională de Administrare Fiscală, prin înființarea unei activități finanțate integral din venituri proprii, poate reține, ca venituri proprii, o cotă de 15% din sumele stabilite prin acte administrativ-fiscale, procese-verbale de constatare și sancționare a contravențiilor și hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală care au la bază sesizări ale ANAF, rămase definitive în sistemul căilor de atac, reprezentând impozite, taxe și contribuții, stabilite suplimentar prin decizii de impunere, stinse prin încasare, compensare sau executare silită, obligații fiscale accesorii stabilite de organele fiscale, stinse prin încasare, compensare sau executare silită, valoarea sumelor încasate din valorificarea bunurilor confiscate prin procese verbale de constatare și sancționare a contravențiilor ale Agenției Naționale de Administrare Fiscală; repararea prejudiciului material și sume confiscate prin hotărâri judecătorești pronunțate în materie penală care au la bază sesizări ale ANAF, stinse prin încasare, valorificare sau executare silită.

Prin derogare de la prevederile art. 9 din OUG nr. 90/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, veniturile proprii ale activității prevăzute la art.1, alin. (1) se utilizează pentru acordarea de premii personalului ANAF", se precizează în proiectul de act normativ.

Constituirea veniturilor se face din sumele stinse într-un exercițiu financiar, cu condiția ca actele prin care au fost stabilite sumele respective să rămână definitive în sistemul căilor de atac în același exercițiu financiar.

Proiectul de act normativ este destinat stimulării inspectorilor fiscali, care participă la majorarea veniturilor bugetare, astfel încât deficitul bugetar să se încadreze sub 3% din produsul intern brut.

Lasă un comentariu