Sfântul Ierarh Andrei Șaguna, Mitropolitul Transilvaniei

Distribuie pe:

Cununa de sfinți a neamului românesc se îmbogățește. Mitropolitul Andrei Șaguna al Transilvaniei a fost trecut în rândul sfinților. Mitropolitul Andrei Șaguna este unul dintre cei mai de seamă ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române din toate timpurile și, în același timp, una dintre personalitățile de marcă ale istoriei Transilvaniei. Viața și opera lui Șaguna se pot privi din mai multe unghiuri de vedere. Din fragedă tinerețe și până în amurgul vieții a dus o luptă neîncetată pentru atingerea scopurilor urmărite. Datorită însușirilor sale alese, a ajuns îndată, după terminarea studiilor, profesor de teologie și secretar al Consistoriului la Carloviț, fiind tuns în monahism tot acolo, la 1 noiembrie 1833, sub numele de Andrei, în vârstă de abia 25 de ani. În 1842 era profesor la secția românească a seminarului din Vârșeț, și asesor al Consistoriului de acolo. În același an era egumen la mânăstirea Hopovo, iar în 1845 la mânăstirea Covil, amândouă sârbești.

Anul 1846 a însemnat o piatră de hotar în viața tânărului arhimandrit Andrei, căci de atunci și-a început activitatea în mijlocul românilor transilvăneni. Într-adevăr, cei 27 de ani pe care i-a trăit în Ardeal ca vicar (1846—1848), ca episcop (1848—1864) și apoi ca arhiepiscop și mitropolit (1865—1873), n-au fost decât ani de neîntrerupte strădanii pentru propășirea Bisericii și credincioșilor săi.

Pe plan organizatoric-bisericesc, Șaguna intenționa să înceapă lucrările de reorganizare a Bisericii sale chiar din 1848. Izbucnind revoluția, a fost împiedicat pentru un timp. În anul următor, însă, a început demersurile pentru restaurarea vechii Mitropolii Ortodoxe a Transilvaniei. Acțiunea lui Șaguna s-a terminat abia peste 15 ani, în 1864, după ce sinodul ierarhilor sârbi și Congresul național bisericesc sârb și-au dat aprobarea pentru despărțirea Bisericii noastre de cea sârbească, pentru ca la 12/24 decembrie 1864, printr-un autograf imperial, să se încuviințeze reînființarea vechii Mitropolii Ortodoxe Române a Transilvaniei și numirea lui Andrei Șaguna ca arhiepiscop și mitropolit. Noua Mitropolie avea ca eparhii sufragane Aradul și Caransebeșul, ultima luând ființă abia acum, fiind ales în fruntea ei vrednicul protopop brașovean Ioan Popasu. După realizarea acestui nobil ideal al vieții sale, adică reînființarea Mitropoliei Ortodoxe a Transilvaniei, era necesară întocmirea unui regulament, a unei legi după care să se conducă Biserica autonomă Ortodoxă Română a Transilvaniei. Prin Statutul Organic, Șaguna a dat Bisericii o organizație care o contopea cu turma în toate fibrele ei, făcând-o cu adevărat o Biserică a poporului.

O muncă deosebită a dus mitropolitul Andrei Șaguna și pentru înființarea școlilor confesionale. Aceste școli erau sub conducerea Bisericii, învățătorii lor fiind absolvenți ai Institutului pedagogic din Sibiu, aflat sub egida Bisericii. O atenție deosebită a acordat manualelor didactice pentru școlile poporale. Se cunosc aproape 20 de asemenea manuale, scrise la îndemnul lui Șaguna de câțiva distinși pedagogi din preajma sa. În ce privește numărul școlilor confesionale sub Șaguna, e de ajuns să menționăm că la sfârșitul arhipăstoririi lui erau în eparhie peste 800 de școli confesionale, dintre care mai mult de jumătate înființate de el. Dar atenția lui Șaguna s-a îndreptat și spre alte tipuri de școli. Și-a îndreptat în aceeași măsură atenția spre școlile secundare (gimnazii, școli comerciale și reale). S-a îngrijit apoi de soarta elevilor lipsiți de mijloace, dându-le posibilitatea să-și continue studiile prin acordarea de ajutoare bănești, fie din veniturile sale proprii, fie din fundațiile anume întemeiate în acest scop. Aceeași grijă statornică a arătat Andrei Șaguna în toată viața sa și cursurilor de teologie și pedagogie de la Sibiu. Șaguna s-a îngrijit în același timp și de pregătirea unor cadre didactice corespunzătoare pentru școala teologică-pedagogică din Sibiu. Pentru studenții secțiunii teologice, dar și pentru preoți, Șaguna a scris câteva manuale didactice. O faptă de mare însemnătate a lui Andrei Șaguna, pe plan cultural, o constituie ziarul Telegraful Român de la Sibiu care, din 3 ianuarie 1853, apare fără întrerupere până azi.

În sfârșit, trebuie să evidențiem acum aportul lui Șaguna la înființarea „Asociației transilvane pentru cultura și literatura poporului român" (Astra), al cărei prim președinte a fost chiar el. O altă latură a multiplei sale activități, care merită să ne rețină atenția, este cea politică-națională. Se cade să amintim aici și calda iubire pe care mitropolitul Andrei a arătat-o în toate împrejurările față de credincioșii săi. Se cuvine să menționăm aici implicarea mitropolitului Andrei Șaguna și în teren social. Pe timpul mitropolitului Andrei Șaguna întâlnim numeroase acte caritabile înfăptuite în cadrul mitropoliei sau de către însuși mitropolitul. Numeroși oameni nevoiași, sau oameni afectați de calamități ale naturii, sau copii sărmani au găsit în mitropolitul Andrei și clericii din subordinea sa un sprijin sigur și consistent. Amintim aici și un alt aspect din activitatea mitropolitului Andrei Șaguna, și anume acela de Ctitor al Bibliotecii și Tipografiei arhidiecezane din Sibiu.

Din această expunere asupra activității marelui mitropolit Andrei Șaguna se poate desprinde constatarea că el a fost una dintre cele mai proeminente personalități din trecutul Bisericii noastre. Om de cultură superioară, iluminist de mare prestigiu, îndrumător priceput al învățământului românesc și al instituțiilor culturale ale românilor transilvăneni, diplomat iscusit, organizator neîntrecut al Bisericii sale, păstor cu dragoste adâncă față de fiii săi sufletești, mitropolitul Andrei Șaguna, prin marile sale realizări, poate fi considerat unul dintre cei mai străluciți ierarhi pe care i-a avut Biserica Ortodoxă Română în tot trecutul ei.

Pentru toate faptele sale mărețe, cât și pentru viața sa desăvârșită, Mitropolitul Andrei Șaguna al Transilvaniei a fost canonizat fiind trecut în rândul sfinților. Proclamarea canonizării sale a avut loc în data de 29 octombrie 2011, în Catedrala Mitropolitană din Sibiu, în cadrul Sfintei Liturghii săvârșite de un ales sobor de ierarhi și clerici având în frunte pe Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, urmând ca pomenirea Sfântului Mitropolit Andrei Șaguna să se facă în fiecare an la data de 30 noiembrie, fiind sărbătorit astfel împreună cu Sfântul Apostol Andrei, ocrotitorul României.

 

Lasă un comentariu