BANII ROMÂNIEI (LXXVIII) VALORI CAPITALIZATE ÎN AFARA ȚĂRII

Distribuie pe:

Printre principalele caracteristici ale noilor măsuri propuse de Comisia Europeană se numără:

• măsuri juridic obligatorii de blocare a metodelor cele mai comune folosite de companii pentru eluda plata impozitelor;

• o recomandare adresată statelor membre, care conține modalități de a preveni abuzurile în ceea ce privește tratatele fiscale;

• o propunere către statele membre de a pune în comun informațiile fiscale privind multinaționalele care operează la nivelul UE;

• acțiuni de promovare la nivel internațional a bunei guvernări în domeniul fiscal;

• o nouă acțiune la nivelul UE de alcătuire a unei liste a țărilor terțe care refuză să joace corect.

„În fiecare an, se pierd miliarde de euro din cauza evaziunii fiscale - bani care ar putea fi folosiți pentru serviciile publice precum școlile sau spitalele sau pentru a stimula crearea de locuri de muncă și creșterea economică. Rezultatul este că europenii și întreprinderile care joacă corect ajung să plătească impozite mai mari. Este o situație inacceptabilă și acționăm acum pentru remedierea ei. Pasul de astăzi este un pas important pentru crearea unor condiții echitabile pentru toate întreprinderile și pentru o impozitare mai corectă și mai eficace pentru toți europenii", a declarat Pierre Moscovici, comisarul pentru afaceri economice și financiare, impozitare și vamă.

Pachetul are la bază trei piloni:

• Asigurarea unei impozitări eficace în UE

Principiul fundamental al impozitării întreprinderilor este că acestea ar trebui să plătească impozite acolo unde își fac profiturile. Pachetul face propuneri concrete care să ajute statele membre să impună acest lucru.

Comisia propune o Directivă privind combaterea evaziunii fiscale, cu măsuri juridic obligatorii care să dejoace unele dintre cele mai curente mecanisme de evaziune fiscală. Recomandarea sa privind tratatele fiscale le sugerează statelor membre cele mai bune metode prin care își pot proteja tratatele fiscale împotriva abuzurilor, în moduri compatibile cu legislația UE.

• Creșterea transparenței fiscale

Transparența este crucială pentru identificarea practicilor de planificare fiscală agresivă ale marilor companii și pentru asigurarea unei concurențe fiscale echitabile, susțin reprezentanții Comisiei. Pachetul caută să îmbunătățească transparența impozitelor pe care le plătesc întreprinderile, printr-o revizuire a Directivei privind cooperarea administrativă. Conform regulilor propuse, autoritățile naționale fac schimburi bilaterale de informații fiscale cu privire la activitățile companiilor multinaționale. In felul acesta, statele membre vor avea la dispoziție informații esențiale care le vor permite să identifice riscurile de evaziune fiscală și să realizeze audituri fiscale mai țintite. De asemenea, Comisia studiază în prezent și chestiunea separată a raportării publice țară cu țară, pentru care este în curs de realizare o evaluare a impactului, astfel încât inițiativa să poată fi prezentată la începutul primăverii.

• Asigurarea unor condiții de concurență echitabile

„În rețeaua internațională de bună guvernare în domeniul fiscal ar trebui incluse și țările în curs de dezvoltare, ca să poată beneficia și ele de lupta globală împotriva evaziunii fiscale. Pachetul cuprinde o Comunicare privind o strategie externă de impozitare eficace. Scopul acesteia este să consolideze colaborarea cu partenerii internaționali în combaterea evaziunii fiscale, să susțină măsurile UE de promovare a unei impozitări echitabile, bazate pe standarde internaționale, și să ducă la o abordare comună a amenințărilor externe de evaziune fiscală. Acest lucru va ajuta la asigurarea unor condiții de concurență echitabile pentru toate companiile și pentru toate țările".

(va urma)

Lasă un comentariu