Până în 26 ianuarie, Consultare publică privind noile planuri-cadru pentru învățământul liceal

Ministerul Educației Naționale (MEN) și Institutul de Științe ale Educației (ISE) au lansat o primă etapă a procesului de consultare publică privind planurile-cadru pentru învățământul liceal, filiera teoretică, prin prezentarea a trei variante. Toți cei interesați - cadre didactice, specialiști în curriculum, elevi, părinți - sunt invitați să participe și să-și exprime punctele de vedere, sugestiile și propunerile pe adresa de e-mail info@ise.ro, până în 26 ianuarie 2018, inclusiv.

Consultarea publică va include și întâlniri cu elevi, părinți, cadre didactice, reprezentanți ai societății civile, organizate la nivel regional/județean. Opiniile argumentate și sugestiile participanților vor sprijini în mod esențial luarea unei decizii pe acest subiect. Adoptarea noilor planuri de învățământ va permite demararea procesului de elaborare a unor noi programe școlare pentru liceu și implementarea, în premieră, a unui model unitar de proiectare bazat pe competențe la nivelul învățământului primar, gimnazial și liceal.

Toate cele trei variante supuse consultării au fost construite pornind de la competențele ce urmează a fi dobândite de elevi la finalul claselor a X-a și a XII-a, așa cum sunt definite de profilul absolventului. Variantele de proiect urmăresc eliminarea unor incoerențe/dezechilibre existente în actualele planuri-cadru și dezvoltarea unor oferte educaționale care să corespundă așteptărilor elevilor ce au optat pentru un anumit profil/specializare. Principiul de bază a fost acela de a asigura un trunchi comun (TC) până în clasa a X-a, care să permită tuturor elevilor ce vor finaliza învățământul obligatoriu deținerea, la nivel funcțional, a celor opt competențe-cheie. Fiecare variantă are o raportare specifică la rolul curriculumului diferențiat (CD) și al curriculumului la decizia școlii (CDS), situație reflectată și de ponderile orare diferite alocate acestora, prevede un Comunicat de presă al Ministerului Educației Naționale. În cadrul aceluiași document se arată și că procesul de elaborare a propunerilor de planuri-cadru pentru ciclul liceal (filiera teoretică) s-a fundamentat pe un set de repere și principii de dezvoltare curriculară și pe un profil de formare al absolventului, promovate în documentul de politici „Repere pentru proiectarea și actualizarea curriculumului național".

 

Lasă un comentariu