Pentru acest an, PROGRAMUL „PRIMA CASĂ" ARE ALOCATE DOUĂ MILIARDE DE LEI

Distribuie pe:

Plafonul alocat garanțiilor care pot fi emise pentru anul 2018 în cadrul programului „Prima casă" însumează două miliarde de lei, potrivit unei hotărâri aprobate de Guvern, în ședința din 10 ianuarie a.c.

„Actul normativ modifică și completează HG nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului «Prima casă», principalele schimbări vizând reducerea marjei maxime de dobândă de la 2,50% la 2%, în scopul uniformizării nivelului costurilor totale ale tuturor categoriilor de finanțări care pot fi acordate în cadrul programului, eliminarea utilizării valorii de reîntregire a plafonului (revolving) pentru emiterea de garanții în anul 2018, clarificarea principiilor de realocare către finanțatori a rezervei rămase nealocate din plafonul anual, precum și simplificarea procedurii de radiere în situația respingerii cererii de plată a creditului garantat în cadrul programului.

Astfel, decizia de reducere a marjei maxime de dobândă de la 2,50% la 2% a fost luată pentru corelarea prevederilor privind costul total al finanțărilor garantate pentru achiziția de locuințe cu cea pentru construcția de locuințe, urmărindu-se evitarea oricărei discriminari în acest sens.

În termen de 7 zile de la intrarea în vigoare a actului normativ aprobat de Guvern, finanțatorii au obligația să transmită Fondului Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii S.A. - IFN (FNGCIMM) și Ministerul Finanțelor Publice nivelul costurilor totale pe care le aplică finanțărilor garantate pentru construcția de locuințe. În plus, programul se flexibilizează prin reglementarea unei alte periodicități de stabilire a nivelului comisionului de gestiune (comisionului unic de analiză  datorată FNGCIMM pentru derularea activității în calitate de mandatar al statului), care va fi aprobat anual prin ordin al ministrului Finanțelor Publice, anterior această operațiune realizându-se semestrial.

În ceea ce privește realocarea către finanțatori a rezervei rămase nealocate din plafonul anual, Guvernul a decis ca aceasta să se facă în funcție de ponderea garanțiilor acordate de la începutul anului de referință de către fiecare finanțator participant în program, actul normativ aprobat acum introducând o clarificare suplimentară în acest sens.

O altă schimbare importantă o reprezintă eliminarea utilizării valorii de reîntregire a plafonului (revolving) pentru emiterea de garanții, Guvernul luând această decizie pentru a nu pune la dispoziția finanțatorilor participanți în program și a altor limite suplimentare față de plafonul de două miliarde de lei, alocat programului «Prima casă» pentru 2018.

Actul normativ aprobat include, de asemenea, o serie de măsuri pentru simplificarea și evitarea birocratizării excesive a procedurilor aplicate în cazul respingerii cererilor de plată. În astfel de situații, sarcina de a emite acordurile pentru radierea ipotecilor și a interdicțiilor de înstrăinare și grevare prevăzute de lege este preluată de FNGCIMM, anterior intrând în atribuțiile Ministerului Finanțelor Publice.

Odată cu preluarea acestor operațiuni la nivelul FNGCIMM, timpul de așteptare al finanțatorilor (beneficiarilor) pentru obținerea acordurilor de radiere va fi, astfel, scurtat cu cel puțin zece zile, având în vedere că tot în cadrul FNGCIMM sunt procesate cererile finanțatorilor și se pregătește documentația pentru acordurile de radiere și va permite informatizarea procesului în condiții optime. În situația respingerii cererilor de plată, FNGCIMM va fi mandatat să își exprime acordul în numele și în contul statului român, prin Ministerul Finanțelor Publice, în vederea radierii ipotecii legale și a interdicțiilor înscrise în cartea funciară a locuinței achiziționate (construite) în cadrul programului «Prima casă».

Alte modificări aprobate reglementează o serie de aspecte de ordin practic, aplicabile situațiilor în care a fost finalizată executarea silită imobiliară a locuinței achiziționate sau construite prin programul «Prima casă», de către organele specializate ale ANAF", precizează Guvernul.

În plus, Guvernul afirmă că, de la lansarea programului „Prima casă", în 2009, până la sfârșitul lunii noiembrie 2017, au fost acordate 238.305 garanții și promisiuni de garantare, în valoare totală de 20,78 miliarde lei.

În 2017, până la sfârșitul lunii noiembrie, au fost acordate 23.437 garanții, în valoare totală de 2,048 miliarde lei, precum și 8.910 promisiuni de garantare, în valoare totală de 1,002 miliarde lei.

Alocarea plafonului total al garanțiilor care pot fi emise în anul 2018 în cadrul programului se face la solicitarea finanțatorilor participanți de către FNGCIMM, cu acordul MFP, conform procedurii și criteriilor de evaluare anuală a modului de utilizare a plafoanelor de garantare, aprobate prin Ordinul ministrului Finanțelor Publice nr. 3097/2017, publicat în Monitorul Oficial nr. 963 din 6 decembrie 2017, iar plafonul astfel stabilit se ajustează cu procentele calculate pe baza punctajelor finale obținute de finanțatori în urma evaluării anuale a modului de utilizare a plafoanelor de garantare. 

Lasă un comentariu