NOUTĂȚI INTRODUSE PRIN LEGEA BUGETULUI PE ANUL 2018

Distribuie pe:

Casa Națională de Pensii Publice aduce precizări privind noutățile introduse, prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2018, astfel:

Cotele de contribuții de asigurari sociale, începând cu data de 1 ianuarie 2018, sunt - 25% datorate de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale; 4% datorate în cazul condițiilor deosebite de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice, cu modificările și completările ulterioare, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora; 8% datorate în cazul condițiilor speciale de muncă, astfel cum sunt prevăzute în Legea nr. 263/2010, de către persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora.

Cota de contribuție de asigurări sociale datorată de persoanele fizice care au încheiat contract de asigurare socială este de 25%.

Cota de contribuție aferentă fondurilor de pensii administrate privat este de 3,75% și este inclusă în cota de contribuție de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care au calitatea de angajați sau pentru care există obligația plății contribuției de asigurări sociale.

Câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat este de 3.131 lei - în perioada 1 - 5 ianuarie 2018 - și 4.162 lei - începând cu 6 ianuarie 2018 (data intrării în vigoare a Legii bugetului). Pe cale de consecință, valoarea câștigului salarial mediu brut aferent lunii ianuarie 2018 este de 4.007 lei, calculată în funcție de perioada de aplicabilitate în luna ianuarie a.c., ale celor două legi ale bugetului asigurărilor sociale de stat, pe anii 2017 și 2018.

Nivelurile minime ale venitului lunar asigurat înscris în contractul de asigurare socială, respectiv cuantumurile contribuției de asigurări sociale aferente acestor venituri sunt de 1.096 lei/288 lei - în perioada 1 - 5 ianuarie 2018, și 1.457 lei/364 lei - începând cu data de 6 ianuarie 2018. Pe cale de consecință, nivelul minim ale venitului lunar asigurat aferent lunii ianuarie 2018 este de 1.403 lei, iar cuantumul contribuției de asigurări sociale este de 351 lei, valori calculate în funcție de perioada de aplicabilitate în luna ianuarie a.c., ale celor două legi ale bugetului asigurărilor sociale de stat, pe anii 2017 și 2018.

Valoarea punctului de pensie este de 1.000 lei - în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2018, și de 1.100 lei - în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2018.

Indicele de corecție pentru anul 2018 este de 1,15.

Veniturile lunare din pensii care depășesc 2.000 lei sunt supuse impozitării cu 10%. Persoanele fizice cu venituri din pensii beneficiază de asigurare în sistemul asigurărilor sociale de sănătate, fără plata contribuției de asigurări sociale de sănătate.

Cuantumul ajutorului de deces este de 3.131 lei - în cazul decesului asiguratului sau pensionarului și 1.566 lei - în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului (în perioada 1 - 5 ianuarie 2018) și de 4.162 lei - în cazul decesului asiguratului sau pensionarului, și 2.081 lei - în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului, începând cu data de 6 ianuarie 2018.

Indemnizația socială pentru pensionari este de 520 lei - în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2018, și de 640 lei - în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2018.

Indemnizația pentru însoțitor în cazul pensionarilor de invaliditate încadrați în gradul I de invaliditate este de 800 lei - în perioada 1 ianuarie - 30 iunie 2018, și de 880 lei - în perioada 1 iulie - 31 decembrie 2018.

 

Lasă un comentariu