DASCĂLI MUREȘENI DETEȘAN MIRELA CAMELIA (BANEA)

S-a născut în centrul Transilvaniei, pe plaiurile târnăvenene ale Văii Târnavei Mici, mai precis în municipiul Târnăveni, în ziua de 17 ianuarie 1974. A crescut sub îndrumarea și protecția părinților săi, Ioan și Eugenia, originari din zona rurală a județelor Alba, respectiv Mureș, mai precis din Tătârlaua și Lăscud. La acea vreme tatăl său, Ioan (decedat la 62 ani, în 1998), tehnician veterinar de profesie, muncește ca infirmier la Spitalul Municipal din Târnăveni, de unde s-a și pensionat, iar mama, Eugenia (pensionară, acum în vârstă de 81 de ani) a fost timp de 22 de ani profesor suplinitor de geografie, istorie și, cel mai mult, educator suplinitor în învățământul de masă, mediul rural și urban. Copilăria și-a petrecut-o alături de frații săi, sora cu 2 ani mai mare, căsătorită, acum asistentă la Spitalul Clinic Județean Mureș, secția Neurochirurgie, și mezinul familiei, căsătorit și el, maistru în tehnologia lemnului la Brașov.

Părinții i-au insuflat încă de mică dragostea pentru profesia de dascăl, sprijinind-o și încurajând-o mereu, meserie pe care a urmat-o mai apoi, dedicându-se cu multă dăruire, entuziasm, perseverență și devotament.

De la vârsta de șase ani (1980), devine elevă a „Școlii Generale Nr. 4" din Târnăveni. În anul 1988 a absolvit clasa a VIII-a, unde a avut parte de profesori minunați, modele demne de urmat în viață, învățătoarea sa, Sevestrean Cornelia (decedată), iar în mod deosebit pe doamna profesoară de Limba și literatura română, Gogean Anica, și profesoara de matematică Solomon Ecaterina (decedată), modele de profesori exigenți și perseverenți, dar dedicați meseriei lor. A urmat cursurile Liceului Pedagogic „Mihai Eminescu" din orașul Târgu-Mureș, profilul filologie-istorie (1988-1992). După absolvirea liceului, în 1993, dorește să-și urmeze visul și debutează în învățământ ca învățător-suplinitor, un an în satul Cund, la patru clase simultane, unde are cele mai frumoase amintiri, când a trebuit să meargă după cursuri cu elevii în pădure să adune lemne uscate pentru a se încălzi la școală, deoarece lemnele primite s-au terminat. Continuă să lucreze trei ani la Școala Gimnazială Crăiești tot ca învățător-suplinitor, 1994-1997, perioadă în care urmează cu multă ambiție, și trei ani de studiu - calea didactică de a se califica. În 1998, rămâne fără post de învățătoare și se prezintă la exameul de suplinire prin care este numită profesor suplinitor de limba română la Gimnaziul de Stat „Decebal", din localitatea Bobohalma. În următorul an școlar lucrează ca institutor II, la Școala Primară Cuștelnic, iar în toamna anului 1999 primește numirea pentru catedra de învățător, la Școala Gimnazială Deaj, an care i-a marcat în bine viața, fiind anul de absolvire a examenului de diplomă a Colegiului Universitar Pedagogic de Institutori de la Blaj, și anul întemeierii familiei cu Dan Deteșan, actualmente mecanic agricol la I.I. Adămuș. Continuă să lucreze aici trei ani ca institutor I.

S-a simțit împlinită familial când Dumnezeu i i-a dăruit pe cei doi copii, Sebastian Andrei (n. 2001), acum elev în clasa a X-a la Liceul Teoretic „Andrei Bârseanu" și Daria Maria (n. 2003), acum elevă în clasa a VIII-a Sportivă la Școala Gimnazială „Traian", din municipiul Târnăveni. În vara anului 2003 reușește să se titularizeze în mediul urban, tocmai la Școala Gimnazială „Decebal", din Bobohalma.

Din anul 2008 devine studentă la Universitatea ,,Babeș Bolyai" din Cluj-Napoca, extensia Târgu-Mureș, cu specializarea ,,Pedagogia învățământului primar și preșcolar", susținând examenul de licență în anul 2009. În urma deciziei Inspectoratului Școlar Județean Mureș primește titularizarea la Școala Gimnazială „Traian" din Târnăveni, funcționând pe postul de profesor pentru învățământul primar la Structura, Școala Primară „Decebal" din Bobohalma. Din 2011 și până în prezent lucrează la trei, respectiv două clase simultane. Deși are o vechime efectivă în învățământ de 24 ani de activitate didactică, formare continuă și perfecționare periodică, munca sa are același apetit.

Pasionată de această profesie, a fost totdeauna preocupată de perfecționarea în specialitate prin susținerea gradelor didactice, prin studiu individual, prin participarea activă la cercurile metodice organizate de I.S.J. Mureș și C.C.D. Mureș, susținând activități demonstrative sau referate. A obținut definitivatul în învățământ în anul 2001, Gradul didactic II în învățământ în anul 2008, iar Gradul I în anul 2012. A urmat cursuri de formare și dezvoltare profesională în perioada 2010-2015. 

Lasă un comentariu